Kolumni: Sote edistää osaavan henkilöstön saatavuutta

Ne, jotka seurasivat viime viikolla eduskunnassa käytyä kokoomuksen aloittamaa välikysymyskeskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, saattoivat mennä päästänsä pyörälle. Oppositio maalaili synkeitä uhkakuvia eduskunnan käsittelyssä olevasta isosta uudistuksesta eikä löytänyt siitä hyvää sanottavaa. Eräs perustelu sille, miksi 15 vuotta usean hallituksen työlistalla ollut sote pitäisi kaataa, oli osaavan henkilökunnan saatavuuden heikkeneminen.

Uskomme hallituksessa siihen, että maakunta suurempana järjestäjänä on houkuttelevampi työnantaja, kun se pystyy tarjoamaan pientä järjestäjää paremmin kollegiaalista tukea ja osaamisen kehittymistä sekä esimerkiksi koulutus- ja tutkimus- ja erikoistumismahdollisuuksia. On tutkittua tietoa, että vaihtelevat työtehtävät ja mahdollisuudet uuden oppimiseen saman organisaation sisällä lisäävät työssä viihtymistä.

Monella alalla työssä viihtyminen paranisi johtamista kehittämällä. Johtamisen kehittäminen on isossa organisaatiossa helpompaa, kun siihen voidaan varata aidosti aikaa ja parantaa johtamistehtävissä toimivien henkilöiden osaamista.

Henkilökunnan sijoittelu maakunnassa tarpeeseen perustuen tulee parantamaan myös henkilöstön saatavuutta siellä, missä siitä on tällä hetkellä pulaa. Järjestämisvastuun siirto kunnilta maakunnille vähentää kuntien nykyistä kilpailua osaavasta työvoimasta, joka on osaltaan kasvattanut sote-kustannuksia.

Kuluneella hallituskaudella opetus- ja kulttuuriministeriö on neuvotellut korkeakoulujen kanssa tutkintotavoitteista sopimuskaudelle 2021-2024. OKM on lisännyt merkittävästi aloituspaikkoja erityisesti sosiaali- ja terveysalalle. Suurin lisäys kohdentuu ammattikorkeakouluihin sairaanhoitajakoulutukseen, yli 1000 opiskelupaikkaa. Raahessa aloittaa kaksi luokallista Kajaanin ammattikorkeakoulun alaisia sairaanhoitajakoulutettavia. Lääketieteeseen lisätään 50 ja psykologian opintoihin 95 paikkaa.

Ikääntyneiden hoidosta vastaava henkilöstö muodostaa erityisen haasteen. Hallitusohjelmaan on sisällytetty useita hoidosta vastaavan henkilöstön saatavuutta ja hyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Jo toteutettujen ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen parantamisen ja kotihoidon resurssien vahvistamisen lisäksi on käynnistetty poikkihallinnollinen Ikäohjelma, jolla edistetään ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvointia ja työurien pidentämistä.

Takaisin Jutut -sivulle