Maatalouden arvostus nousee

Viime viikolla sai hieman huokaista helpotuksesta, kun yksi vääntökohteena ollut palanen saatiin paikoilleen. Olemme tehneet pitkään töitä maatalouden eteen varsinkin ruuan ja huoltovarmuuden näkökannalta. On myönteistä ennen muuta viljelijöiden ja heidän läheistensä kannalta, että nyt saamme nopeita ratkaisuja akuuttiin kriisiin.

Syy huoltovarmuuspakettiin on tietenkin Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset. Ukraina on todella merkittävä maataloustuottaja monissa maataloustuotteissa. Myös Venäjä on tärkeä öljy- ja viljakaupan toimija. Koska tilanne on epävarma, on erityisen tärkeää, että pidämme oman huoltovarmuutemme kunnossa. On varmistettava, että ruokaa ja energiaa riittää Suomessa. On naiivia kuvitella, että ruokaa saisi ostettua jostakin, jos ruokapulasta tulee laajempi ongelma.

Oman hankaluutensa tilanteeseen tuo se, että maataloudessa on ollut pitkään erittäin vaikea kannattavuuskehitys. Vaikka elintarvikeketjussa kokonaistuotto on kasvanut, on viljelijöiden yrittäjätulo pienentynyt. Energian, polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat ovat nousseet ennätysvauhtia. Lisäksi huonosta satovuodesta johtuen kotieläintiloilla rehuvarastot ovat huvenneet ja ostorehun hinta markkinoilla on noussut. Monet viljelijät miettivät, onko kylvöjä kannattavaa tehdä. Näin ei saisi olla.
Tämän vuoksi oli tärkeää, että huoltovarmuuspaketista sovittiin. Alkutuotannon edellytyksien varmistamiseksi on päätetty, että hallitus valmistelee noin 300 miljoonan euron arvoisen tukipaketin. Toimien tarkempi valmistelu alkoi välittömästi. Pääpaino pitää olla ruuantuotannon turvaamisessa tässä muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Kokonaisuus tulee sisältämään nopeavaikutteisia tukimuotoja tilojen maksuvalmiuden tukemiseksi sekä toimia, joilla vauhditetaan maatalouden energiaomavaraisuuden kasvattamista ja siirtymää pois fossiilisten polttonesteiden ja lannoitteiden käytöstä.

Tämä tukipaketti on suunnattu huoltovarmuutemme turvaamiseen akuutissa tilanteessa. Se ei poista pitkällä aikavälillä kehittyneitä kannattavuusongelmia. Ensisijaisen tärkeää on edelleen saada markkinat toimimaan reilulla tavalla. Tuottajien pitää saada korvaus tehdystä työstä eli euroja tilille. Kaupan ja elintarviketeollisuuden on avattava sopimuksiaan, jotta alkutuottajalle saadaan suurempi korvaus tuotteistaan. Myös rahoitusmarkkinat on saatava joustaviksi. Näillä toimilla turvaamme myös pitkän aikavälin huoltovarmuuden ja riittävän omavaraisuuden.

Jokainen voi myös omilla ostosvalinnoillaan vaikuttaa tilanteeseen. Sillä on uskomattoman suuri merkitys, mitä kuluttaja kaupassa kärryynsä nappaa. Halpaa saa aina silloin, kun sitä on markkinoilla yllin kyllin. Kun maailmassa tulee kriisi, ruokaa on vain niillä, jotka ovat pitäneet omasta elintarviketuotannosta huolta.

Takaisin Jutut -sivulle