Näpit irti metsistä

Eduskunnassa keskusteltiin viime viikolla paljon puhetta herättäneestä ennallistamisesta. Kyseessä on EU-komission asetusluonnos, jonka tavoitteena on luontokadon ja ekosysteemien heikkenemisen pysäyttäminen. Asia kuulostaa kauniilta, mutta sisältää monia sellaisia elementtejä, joita ei voi mitenkään hyväksyä.
Metsäpoliittista päätösvaltaa ei tule siirtää komissiolle eikä eduskunnan budjettivaltaa saa rajoittaa. Nämä ovat liittymissopimuksessa sovittuja asioita. Kustannukset eivät saa kohdistua epäoikeudenmukaisesti ja maanomistajien omaisuudensuojaa ei pidä heikentää.
Ennallistamisasetus kohdistuu erityisesti metsätalouteen, metsäteollisuuteen ja metsänomistajiin. Suomi on EU:n metsäisin maa. Metsäalan vertotuloilla rahoitetaan merkittävästi suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja palveluita.


Metsästä saatavat tulot ovat monille perheille tärkeä tulonlähde. Metsänomistajat eivät saa joutua tilanteeseen, jossa he eivät voisi hyödyntää omistamaansa metsää. Kannattavaa, vastuullista ja kestävää metsätaloutta pitää voida jatkossakin harjoittaa Suomessa ja koko EU:n alueella.
Samalla saamme tehtyä osamme päästöjen vähentämiseksi, kun korvaamme saastuttavia, fossiilisia polttoaineita puhtailla ja mahdollisimman paljon uusiutuvilla, kotimaisilla polttoaineilla. Tässä maailmanajassa, kun sota jatkuu ja kansainväliset jännitteet voimistuvat korostuu myös omavaraisuuden tärkeys.
Suomella pitää kaikissa tilanteissa olla ruokaa ja energiaa omasta takaa – kotimaasta. Maasta ja metsistä omavaraisuus ja huoltovarmuuskin tulevat. Lopulta ne tuovat osaltaan turvaa meille suomalaisille. Lisäksi metsät ja luonto ovat monelle myös virkistyksen lähde. Ainutlaatuista jokamiehen oikeutta on poimia vaikkapa marjoja tai sieniä.
Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja suoranainen luontokato ovat vakavia ongelmia kautta maailman. Suomessa asiat ovat paremmassa jamassa kuin monessa muussa Euroopankin maassa. Luonnon puolesta pitää kuitenkin päättäväisesti tehdä työtä yhdessä. Suomen metsien ja ylipäätään kotimaisen luonnon säilyminen ei ole itsestäänselvyys.


On epäreilua, että Suomi olisi uudistuksessa isoimpia maksajia. Arvioiden mukaan vuosittaiset kustannukset meille suomalaisille olisivat liki miljardi euroa, mutta komission laskemat hyödyt – noin kymmenen miljardia euroa – ovat tosiasiallisesti tyhjän päällä. Huuhaalaskenta vie pohjan monilta tärkeiltä asioilta. Niihin ei pitäisi vakavissa asioissa sortua.
Monet Euroopan maat ovat hävittäneet metsänsä ja suonsa jo vuosikymmeniä sitten. Reilumpaa olisikin vaatia niitä maita vastuuseen ja maksajiksi Suomen sijasta.
Keskusta ei siis hyväksy EU-komission esittämää ennallistamisasetusta. Toimimme sen puolesta, että eduskunnan kannasta marraskuun lopulla tulee komission esitykseen Suomen edun mukainen. Kyse on isänmaalle niin tärkeistä asioista, että puolueiden tulee yli hallitus-oppositiorajan yhdessä pitää Suomen puolta. Näin on onneksi myös tapahtunut. Suomi elää maasta ja metsistä. Myös tulevaisuudessa.

Takaisin Jutut -sivulle