Oikeutta on saatava ajoissa

Suomen kansan perinteen mukaan lakeja noudatetaan ja rikoksesta seuraa rangaistus. Kansamme on lakien edessä tunnollista ja pyyteetöntä. Järjestelmämme on kuitenkin luisunut suuntaan, jossa oikeuden saaminen on liian epävarmaa eikä rikoksesta aina seuraa rangaistusta. Suomalainen ei voi pitää enää varmana, että paha saa palkkansa ja hyvä teko kannattaa.
Ongelmia on koko rikosketjun laajuudella. Rikoksia käsitellään pitkään oikeusistuimissa ja niiden matka esitutkinnasta käräjille on pitkä ja takkuinen. Nykyisellään Suomen oikeusvaltion kyvyt eivät riitä vastaamaan kasvaneisiin haasteisiin.

Raiskausten keskimääräinen käsittelyaika yksistään käräjäoikeudessa oli jopa yhdeksän kuukautta vuonna 2022. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten kohdalla keskimääräinen odotusaika oli reilu seitsemän kuukautta. Kumpaakin on lähes poikkeuksetta edeltänyt pitkä esitutkintavaihe ja syyttäjän käsittely. Kokonaisuudessaan se aika, jonka uhri joutuu oikeutta odottamaan, on usein yli kaksi vuotta. Tilanne on uhreille sietämättömän epäoikeudenmukainen.
Harvaan asutulla seudulla oikeusvaltion ongelmat näkyvät tai oikeastaan eivät näy, sillä virkavaltaa ei usein tarvittaessa ole lainkaan paikalla. Poliisin poissaolo tuntuu myös lievempien rikosten kohdalla. Rikoksen vakavuuden ei pidä vaikuttaa siihen, että saako ihminen oikeutta. Olipa kyse pyörävarkaudesta tai mökkimurrosta on kansalaisen voitava luottaa siihen että rikos tutkitaan.
Suomalainen oikeusvaltio nojaa siihen, että oikeuden päätöksiä jaetaan ja virkavalta on tarvittaessa paikalla. Lisäksi erityisen olennainen rooli on myös sillä, että oikeuden periaatteet toteutuvat. Tällä tarkoitan sitä, että rikostuomioiden on vastattava ihmisten oikeustajua.

Tähän nykyinen malli, jossa rikoksentekijän oikeus nostetaan uhrin oikeuden rinnalle tai jopa sen edelle, sopii heikosti. Tämä näkyy tuomioina, jotka silittelevät rikollisten päälakea, ja “paljousalennuksina”, joissa useampi rikos alentaa rangaistuksen kokonaismäärää. Oikeuden uskottavuuden kannalta kovista ja häikäilemättömistä rikoksista on annettava niiden vakavuutta vastaava rangaistus.

Kokoomuksen oikeuspoliittinen linja on keskittynyt uhrin aseman parantamiseen. Jokainen tietää, että odottavan aika on pitkä, mutta oikeutta odottavalle aika on erityisen raskas. Jotta uhrin kärsimys vähenee, on rikosketjun toimintakykyä parannettava aina poliisista oikeusistuimeen saakka.

Takaisin Jutut -sivulle