Aluevaltuusto päätti: Oulaskankaan sairaala saa jatkaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui 20.11. oulaistelaisen puheenjohtajan Kai Pajalan johdolla. Kokouksessaan valtuusto hyväksyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2024–2025.

Yhteisesti päätettiin, että Oulaskankaan sairaalan erikoissairaanhoidon päivystys ja leikkaustoiminta jatkuu. Niitä koskeva kokonaissuunnitelma valmistellaan ja päätetään vuoden 2024 aikana, ja siinä huomioidaan mahdolliset laki- tai asetusmuutokset. Tavoitteena on, että Oulaskankaan sairaalan leikkaustoimintaa jatketaan ja siten saadaan lyhennettyä Pohteen leikkausjonoja ja noudatettua hoitotakuuta nykyistä paremmin. Ohjelmaan lisättiin huomio osaajapulasta, joka vaikeuttaa leikkaustoiminnan järjestämistä OYSissa ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautisen päivystyksen ja leikkaustoiminnan järjestämistä Oulaskankaalla. 

Aluevaltuusto päätti myös, että yöpäivystys jatkuu Raahen sairaalassa. Päätös Raahen yöpäivystyksestä tehdään vuoden 2024 aikana vaikuttavuusarvioinnin ja omaksi toiminnaksi ottamisen selvityksen perusteella. Lisäksi aluevaltuusto päätti, että päiväaikaista toimintaa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja kuntien sekä järjestöjen kanssa. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan kirjattiin toimenpiteenä myös toiminnan muutosohjelman valmistelu. 

Pohteen aluehallitus on tehnyt tulevaisuus- ja turvallisuuslautakuntien esitysten pohjalta aluevaltuustolle esityksen Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaksi. Ohjelma sisältää kolme kokonaisuutta, jotka ovat sote-järjestämissuunnitelman päivittäminen, pelastustoimen tasapainotustoimet sekä hallintoon, tukipalveluihin ja maksuihin liittyvät tasapainotustoimet.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteena on uudistaa rakenteita ja toimintamalleja siten, että alueen asukkaille ja sidosryhmille voidaan tarjota vaikuttavia palveluja, riittävä henkilöstö turvataan ja talouden kantokykyä parannetaan. Ohjelma toteuttaa osaltaan hyvinvointialueen strategian painopisteitä ja konkretisoi uudistamisen toimenpiteet tuleville vuosille. Ohjelma toimii myös valtioneuvoston päättämän lainanottovaltuuden ehtona vuodelle 2024. 

”Aikataulu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tekemiselle ja hyväksymiselle on ollut lainanottovaltuusehdon takia äärimmäisen tiukka ja luottamushenkilöt ovat olleet vaikeiden päätösten edessä. Nyt päätetty ohjelma on kompromissi ja annankin kiitokset kaikille valtuutetuille ja ryhmille päätöksentekokyvystä”, sanoo valtuuston puheenjohtaja Kai Pajala Pohteen verkkosivuilla.

”Tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman kokonaisuus on noin 90 miljoonaa euroa. Vielä tämän jälkeenkin ensi vuoden talousarvio tullee olemaan noin 60 miljoonaa alijäämäinen. Talouden haasteemme siis jatkuvat. Vuosien 2023–2024 alijäämien kattaminen vuoden 2026 loppuun mennessä tulee olemaan haasteellista”, sanoo hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma lähetään valtiovarainministeriölle 21.11. Ministeriö pyytää ohjelmaan täydennyksiä tarvittaessa.

Takaisin Jutut -sivulle