Hanna-Leena Mattila: Hoitajien rokotevelvoite pois

Raahelaisen kansanedustajan Hanna-Leena Mattilan (kesk.) mielestä akuuttiin hoitajapulaan tarvitaan nyt järeämpiä toimenpiteitä. Ensimmäiseksi lainsäädännöstä pitää poistaa hoitajien koronarokotevelvoite. Hänen mukaansa hyviä hoitajia on poistunut alalta juuri rokotepakon takia.
”Rokotevelvoite ei palvele tätä hetkeä ollenkaan. Korona on läsnä tässä yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Rokotevelvoitteella pyrittiin hidastamaan taudin leviämistä pandemian alkuvaiheessa, mutta tilanne on nyt muuttunut”, perustelee maanantaina Oulaisissa vieraillut Hanna-Leena Mattila.
Toinen lääke hoitajapulan helpottamiseen on hoitajamitoituksen toimeenpanon lykkääminen. Mitoituksella pyritään vaikuttamaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä ilmenneisiin epäkohtiin ja laiminlyönteihin. Nykyinen hoitajapula on kuitenkin niin merkittävä, että monessa hoitolaitoksessa joudutaan laittomiin tilanteisiin mitoituksesta huolimatta.
Hanna-Leena Mattilan mielestä yhteiskunnan pitäisikin satsata nyt enemmän siihen, millä keinoilla hoitaja-alaa saataisiin houkuttelevammaksi. Eniten julkisuudessa puhuttu ”porkkana” on ollut hoitajien palkan korottaminen.
”Olen itsekin taustaltani julkisen sektorin työntekijä, joten ymmärrän näitä puheita oikein hyvin. Hoitajat ja erityisesti sairaanhoitajat ovat korkeasti koulutettuja ja tekemäänsä työmäärään nähden he saavat tällä hetkellä liian vähän palkkaa”.

Toinen tärkeä asia on kiinnittää huomiota esimerkiksi hoitolaitosten ja sairaaloiden työyhteisön hyvinvointiin. Onko työpaikalle kiva mennä ja millainen on sen johtamiskulttuuri?
”Sairaalamaailma on hyvin hierarkkinen. Tiedän paikkoja, joissa lääkärit syövät lounasta eri pöydissä kuin hoitajat. Kyllä sairaaloissa vallitseva vanhakantainen toimintatapa täytyy saada muuttumaan. Ei tämän päivän työntekijöille tulla enää sanelemaan milloin esimerkiksi lomat pidetään. Arvostus hoitoalalla on ollut jo pitkään matalalla. Olen itse hyvin vihkiytynyt ajamaan hoitajien asiaa, koska koen, että he taistelevat samalla muidenkin julkisen sektorin työntekijöiden puolesta”.
Oulaisten ja Oulaskankaan sairaalan imagosta Hanna-Leena Mattilalla on sen sijaan ainoastaan positiivista kerrottavaa. Sairaalan asema on hänen mukaansa vain vahvistunut sote-uudistuksen myötä.
”Oulaistelaisille oli henkisesti kova paikka, kun synnytykset loppuivat Oulaskankaalla. Mutta sen tilalle tullut pehmytkudoskirurgia on ollut sairaalan kannalta hyvä liikku. Uskon ja tiedänkin, että Oulaskankaan asema tulee pysymään vahvana hyvinvointialueen tehtävienjaon jälkeen”.
Oulainen markkinoi itseään sote-osaajien kaupunkina. Hanna-Leena Mattilan mukaan Oulaisissa onkin perehdytty hyvin siihen, miten hoitoalan negatiivista kierrettä voidaan saada oikaistua. Esimerkiksi asuntojen tarjoaminen opiskelijoille ja varman työpaikan takaaminen opintojen jälkeen ovat täkyjä, jotka saavat Hanna-Leena Mattilalta kiitosta osakseen.
”Tarvitsemme hoitoalalle uusia hoitajia. Ikääntyvät hoitajat jaksavat vielä ja pääsevät kohta eläkkeelle, mutta suurin pulma on se, että nuoret äänestävät jaloillaan, eivätkä suostu hierarkkiseen sanelukulttuuriin”.

Takaisin Jutut -sivulle