Hauksuonnevalle tuulivoimaa

Asukkaat pääsivät tutustumaan Merijärven ja Pyhäjoen rajalle sijoittuvan Hauksuonnevan tuulivoimahankkeen etenemiseen helmikuun viimeisellä viikolla järjestetyissä infotilaisuuksissa. Tuulivoimapuistoa rakennuttavan Wpd Suomi Oy:n mukaan Koivupuhdon koululle saapui kahvittelemaan useita hankealueen maanomistajia, joiden keskuudessa alustavat voimalapaikat ja tiesuunnitelma herättivät paljon mielenkiintoa. Jonkin verran esiin nousivat myös tuulivoimarakentamisen vaikutukset metsästykseen. Wpd Suomi Oy:stä todetaankin, että he ovat alustavasti suunnitelleet pitävänsä hankealueen metsästysseurojen kanssa erillisen tilaisuuden lähitulevaisuudessa. Infotilaisuudessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita, kuten voimaloiden sijoittelusuunnitelmaa ja maakuntakaavoituksen tilannetta. Yleisöllä oli mahdollista nähdä havainnekuvaluonnoksia, karttoja ja näkyvyysalueanalyysin tulokset. Wpd Suomi Oy suunnittelee alueelle noin 50–70 voimalan tuulipuistoa. Voimalamäärä riippuu lopullisesta hankealueen laajuudesta, joka määrittyy suunnittelun edetessä. Hankealueelta on Merijärven keskustasta matkaa noin seitsemän kilometriä. Alustava suunnittelualue on kooltaan hieman yli 5100 hehtaaria, josta Merijärven puolella on 600 hehtaaria. Hauksuonnevan tuulivoimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 10 MW, eli koko hankkeen nimelliskapasiteetti voi olla enintään 700 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan korkeintaan 300 metriä.

Takaisin Jutut -sivulle