Johtamiskulttuuri tarkastelun alle

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä sai uuden johtajan, kun tekniikan tohtori Matti Väänänen aloitti toimessa kesäkuun alussa. Uuden kuntayhtymän johtajan valinta aloitettiin, kun Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymää aikaisemmin johtanut Keijo Makkonen ilmoitti eläkkeelle jäämisestään.
Ensimmäiset viikot Jokilaaksossa ovat olleet Matti Väänäselle varsin vauhdikkaita.
”Jonkin verran olen jo ehtinyt vierailla yksiköissä, ja tavannut kuntajohtajia”, kertoo Matti Väänänen.

Matti Väänänen siirtyi Jokilaaksoon Etelä-Pohjanmaalla toimivasta Järviseudun koulutuskuntayhtymästä. Hän luonnehtii Jedua ja Jamia hyvin samantyyppisiksi laitoksiksi.
”Jami on pienempi talo, mutta hyvin samantyylinen. Sielläkin on pieniä kuntia ja monta yksikköä. Ja aatteet ovat samanlaisia”.
Matti Väänänen ei ole ehtinyt miettiä vielä sen tarkemmin, mitä asioita hän alkaa Jedussa mahdollisesti kehittämään ja muuttamaan. Yksi kohta saattaa kuitenkin olla johtamiskulttuuri.
”Aion miettiä johtamiskulttuuria, eli että miten täällä käytännössä toimitaan, miten johtoryhmien palaverit pidetään ja miten alakohtaista yhteistyötä tehdään. Yritän rakentaa Jedun yhtenäisyyttä ja sitä, että ihmiset toimivat eri yksiköissä samalla tavalla ja keskustelu on laajempaa ja syvempää”.

Matti Väänäsen mukaan korona-aika muokkasi toimintatapoja myös ammatillisen koulutuksen puolella. Suurin hyöty koronasta oli se, että sen aikana ymmärrettiin verkko-oppimisen monet hyödyt.
”Koronan aikana myös etätyöskentely ja erilaisten etäpalaverisovellusten käyttö arkipäiväistyi ja uskon, että nämä molemmat tulevat jäämään käyttöön hyvin laajasti myös jatkossa”.
Väänäsen mukaan jatkossa tiettyjä asioita tullaan opiskelemaan vain verkossa.
”Silloin täytyy entistä paremmin tunnistaa, että mitkä aineet sopivat ainoastaan verkko-opiskeluun ja mitkä aineet taas vaativat käytännön harjoittelua”.

Matti Väänänen pitää ammatillisen koulutuksen arvostusta tällä hetkellä hyvänä Suomessa. Arvostusta on lisännyt erityisesti koko maassa vallitseva suuri työvoimapula eri alojen osaajista.
”Mutta asialla on toki toinenkin puolensa. Tosiasia on se, että erilaiset oppimisen vaikeudet nuorten keskuudessa eivät ole vähentyneet”, Väänänen muistuttaa.
Vielä tällä hetkellä Matti Väänänen ei tiedä, mille paikkakunnalle aikoo asettua asumaan. Sen hän kuitenkin jo tietää, että heinäkuussa hän ehtii viettämään hieman myös kesälomaa. Silloin yksi mieluinen harrastus on golf, jota Väänänen on pelannut yli 30 vuotta.

Takaisin Jutut -sivulle