Johtava lääkäri Harri Pennanen: Äänestäminen turvallista pahentuneesta koronatilanteesta huolimatta

Koronarokotuksia voi käydä ottamassa Bergströmin kiinteistössä.

Koronarokotuspaikan vaihtuminen jäähallilta Bergströmin kiinteistöön ei ole vaikuttanut rokotusinnokkuuteen Oulaisissa ainakaan negatiivisella tavalla. Johtava lääkäri Harri Pennanen kertoo, että uudessa rokotuspisteessä väkeä on ollut liikkeellä kohtuullisen mukavasti. Myös rokotusjärjestelyt ja erityisesti ajanvaraukseton linja on otettu vastaan hyvällä mielellä.

Tartuntojen ilmaantuvuuden suhteen on Oulaisissa menty viime ajat 20-30 tapauksella per viikko. Harri Pennasen mukaan se on väestön kokoon suhteutettuna aika paljon.

”Korkeimmalla tasolla mennään koko epidemia-aikaa tarkastellen”.

Ainakaan vielä maanantaina ei Harri Pennasella ollut tietoa, että Oulaisissa olisi tavattu koronan uusinta muunnosta, omikronia.

”Omikronia ei ole meille toimitetuissa tyypitysraporteissa vielä ollut, mutta niissä onkin muutamien viikkojen viive, joten en sitä vielä odottanutkaan. Otaksun kuitenkin, että jollei muunnosta vielä alueella ole, tullee se tänne vielä lähiviikkoina”.

Ensi sunnuntaina on virallinen aluevaalien äänestyspäivä. Vaikka koronatilanne on maassamme tällä hetkellä pahempi kuin koskaan aiemmin, uskoo Harri Pennanen, että vaalit saadaan järjestettyä koronaturvallisesti.

”Maskinpito asioinnin ajan on tärkeää, kuten myös käsihygienia. Äänestystilanteessa kannattaa odottaa omaa vuoroa kärsivällisesti ilman tungeksimista liian pienille turvaväleille. Siitä ei ole mitään hyötyä, eikä jouduta omaa äänestysvuoroon pääsyä lainkaan”.

Harri Pennanen toivoo, että äänestysaktiivisuus nousisi ennakkoäänestyksestä huomattavasti, sillä vaalien asiat koskettavat jokaista varsin läheisesti.

”Näissä vaaleissa valitut päättäjät vastaavat tämänkin paikkakunnan palvelutarjonnasta. Eli pääseekö jatkossakin lääkäriin noin viikossa nimenomaan tämän paikkakunnan toimipisteessä asioiden, kuten tähän saakka on päässyt, vai tuleeko palveluntarjontaan supistuksia, ja tarjotaanko jatkossa mahdollisuus lääkäriaikaan maantieteellisesti kauempana”.

Pennasen mukaan päättäjät vastaavat myös siitä, onko jatkossakin terveyskeskusten lääkäreillä ja hoitajilla lähiesihenkilöä käytettävissään sanan varsinaisessa merkityksessä, vai vähennetäänkö esimiesten määrää ja sitä myöten kasataan yhdelle esimiehelle kestämätön määrä muun muassa henkilöstöhallinnon tehtäviä siten, että varsinaiseen lähijohtamiseen ei jää lainkaan aikaa.

”Päättäjät valitsevat, panostetaanko julkisen sektorin palveluntarjontaan ja turvataan siten hoidon jatkuvuus pääasiassa samalla yleislääkärillä, vai valitaanko palvelusetelistrategia, jossa aikaa saatetaan tarjota yksityissektorilla vaihtuvalla ammattilaisella, joka voi olla maantieteellisesti kauempana. Jokaisen kansalaisen tulisi viimeistään nyt pohtia tykönään asiaa ja vasta sitten tehdä päätös äänestämättä jättämisestä”.

Takaisin Jutut -sivulle