Jokilaaksoissa synkkä vuosi liikenteessä

Jokilaaksojen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta tutki viime vuonna 12 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa menehtyi 14 henkilöä, joista kahdeksan toimi moottoriajoneuvon kuljettajana. Tutkijalautakunta tutki kolme kuolemaan johtanutta kevyen liikenteen onnettomuutta, joissa menehtyi kaksi jalankulkijaa ja yksi polkupyöräilijä. Lisäksi tutkijalautakunta tutki yhden onnettomuuden syytä, jossa kevyt perävaunu irtosi vetoautosta ajon aikana.

Päihteet olivat näkyvässä roolissa ja yhtenä isona riskitekijänä kuudessa eri onnettomuudessa. Erilaisia kuljettajan terveydentilaan liittyviä asioita riskitekijänä tuli esille kolmessa tapauksessa.
Neljässä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä; turvavyön käyttäminen olisi pelastanut todennäköisesti ainakin yhdessä tapauksessa kuljettajan hengen.
Iso ylinopeus oli selkeä riskitekijä yhdessä onnettomuudessa.

Raskas liikenne oli toisena osapuolena tutkituissa onnettomuuksissa viisi kertaa, mutta ei yhdessäkään tapauksessa syyllisenä osapuolena. Moottoripyörille, mopoille, mopoautoille, moottorikelkoille ja mönkijöille ei sattunut viime vuonna kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Tutkijalautakunta tutki yhden junan ja moottoriajoneuvon kuolemaan johtaneen Siikajoella.

Moottoriajoneuvoissa kuolleiden onnettomuuksien lukumäärä on ollut suunnilleen samalla tasolla Jokilaaksoissa kahta viimeistä vuotta lukuun ottamatta, jolloin onnettomuuksien lukumäärä hieman väheni. Viime vuoden lukemat käänsivät suotuisan kehityksen toiseen suuntaan.
Viime vuoden tuhoisin liikenneonnettomuus sattui tammikuussa Siikalatvan Kestilässä, onnettomuudessa menehtyi rekan ja henkilöauton törmäyksessä kolme nuorta henkilöä.

Onnettomuustyyppejä tarkasteltaessa moottoriajoneuvo-onnettomuuksien osalta voidaan todeta, että peräti seitsemän onnettomuutta yhdeksästä oli kahden ajoneuvon kohtaamisonnettomuuksia. Yli 70-vuotiaille kuljettajien onnettomuuksia tutkittiin yksi kappale. Alle 20-vuotiaille kuljettajille ei sattunut vakavia onnettomuuksia.
  
Onnettomuudet painottuivat tasaisesti ympäri vuoden – ainoastaan heinä- ja joulukuussa ei tapahtunut vakavia onnettomuuksia. Kaikki tutkitut onnettomuudet tapahtuivat taajaman ulkopuolella. Paikkakunnittain tarkasteltuna Pyhäjärvellä tutkittiin neljä onnettomuutta, Siikalatvalla kolme, Siikajoella kaksi sekä Raahessa, Haapavedellä ja Pyhännällä yksi onnettomuus. Valtatie 4:llä näistä onnettomuuksista tutkittiin viisi tapausta.

Tutkintaselosteiden johtopäätöksinä tehdään runsaasti parannusehdotuksia. Näitä ovat muun muassa alkolukkoon, ajo-oikeuteen ja ajoneuvojen turvallisuuteen liittyvistä asioista, turvavyön käytön tehostamiseen vaikuttavista toimenpiteistä, liikennesääntöjen valistamisesta, teiden keskikaistojen rakentamisesta valtateille, liikennevalvonnan tehostamisesta sekä kuljettajan terveydentilasta johtuvien riskien tunnistamisesta liittyen muun muassa lääkärin ja poliisin tietojen vaihtoon. Tutkijalautakuntatyö on lakisääteistä ja sitä on tehty maassamme vuodesta 1968 liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Maassamme toimii tällä hetkellä 20 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaa.

Takaisin Jutut -sivulle