Junnikkala ja Loimua yhteistyöhön – Oulaisten sahalle miljoonien eurojen investointi

Loimuan aluepäällikkö Sami Leppälä, Junnikkala Oy:n Kalle Junnikkala ja Loimuan operatiivinen johtaja Janne Lamberg.

Junnikkala Oy ja Loimua Oy ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä Junnikkala Oy:n Oulaisten sahan energiatuotantoon ja sen kehittämiseen liittyen. Sopimuksen mukaan Loimua hankkii Junnikkalan Oulaisten sahan energiantuotantoon sekä kaukolämmön tuotantoon liittyvän tuotantoinfrastruktuurin itselleen.

Loimua investoi Oulaisten sahan kattilaitokselle savukaasupesurin ja teollisen kokoluokan lämpöpumpun sekä suorittaa kattilaitokselle muita perusparannustoimenpiteitä. Investoinnin kokonaisarvo on useita miljoonia euroa.

Toteutettavien investointien avulla sahan energia- ja resurssitehokkuus paranee merkittävästi ja samalla energiantuotannon hiilijalanjälki pienenee. Energiatehokkuutta lisätään muun muassa hyödyntämällä savukaasujen sisältämää lämpöenergiaa energian tuotannossa. Lisäksi toteutettavilla investoinneilla mahdollistetaan Junnikkala Oy:n sahatavaran tuotannon kasvattaminen lämpöenergian riittävyyden ja sen toimitusvarmuuden osalta.

Investoinnit valmistuvat vuoden 2022 loppupuolella ja Loimua ottaa tällöin kokonaisvastuun sahan energiantuotannosta. Loimua tuottaa jatkossa lämmön Oulaisten sahalle avaimet käteen -periaatteella.  Sahan alueella sijaitsevalla kattilalaitoksella tuotetaan jatkossa myös lähes puolet Loimuan Oulaisten asiakkaiden kaukolämmön tarpeesta.

Sahan kattilalaitos liitetään Loimuan keskusvalvomoon, josta käsin valvotaan ja optimoidaan sahan kattilalaitoksen tuotantoa.

Junnikkala ja Loimua ovat sopineet myös polttoaineen hankintayhteistyöstä. Junnikkala toimittaa jatkossa Loimuan Oulaisten ja Kärsämäen lämpökeskuksilla käytettävät biopolttoaineet. Polttoaineet ovat Junnikkalan sahaustoiminnassa ja puunhankinnassa syntyviä sivutuotteita. Oulaisten ja Kärsämäen kaukolämmön tuotanto on lähes täysin hiilineutraalia ja paikallisilla polttoaineilla tuotettua.

Junnikkala-konserni investoi Oulaisten sahallaan Valutecin FB-kanavakuivaamoon. Sen kapasiteetti on 50 000 kuutiometriä ja sitä käytetään kuusen ja männyn järeämmille mitoille. Junnikkalalle investointi merkitsee tuotannon pullonkaulan poistumista. Uudella puutavarakuivaamolla yhtiö aikoo kasvattaa vuosituotantoaan 140 000 kuutiometristä 190 000 kuutiometriin.

”Ajattelemme pitkällä tähtäimellä. Meille neljännes ei ole kolme kuukautta vaan 25 vuotta. Kuivauskapasiteetin kasvu on tärkeä osa pitkän tähtäimen suunnitelmaamme kasvaa Oulaisissa”, kertoo perheomisteisen konsernin toimitusjohtaja Kalle Junnikkala Loimua Oy:n tiedotteessa.

Takaisin Jutut -sivulle