Karahkan tuulivoimapuistohanke etenee rakennuslupien myötä

VSB Uusiutuva Energia Suomen Oulaisten Karahkaan suunnittelema tuulivoimahanke on ottanut ison askeleen eteenpäin rakennuslupien myötä. Oulaisten kaupunginhallituksen joulukuussa hyväksymät rakennusluvat hankkeelle saivat lainvoiman 17.1. Päätöksen myötä VSB aloittaa tuulipuiston rakentamisvaiheen valmistelut.

Karahkaan suunnitellaan 25 tuulivoimalan kokonaisuutta, jonka kokonaisteho tulee olemaan jopa 170 MW. Alue sijaitsee viisi kilometriä Oulaisten keskustasta pohjoiseen ja on kooltaan noin 2300 hehtaaria.
Tuulipuiston rakentamista valmistellaan kuluvan vuoden aikana, rakentamisvaihe keskittyy vuoteen 2023. Turbiinitoimitukset ja -pystytykset alkavat 2024 ja kaupallinen sähkötuotanto alkaa saman vuoden lopussa.
Hankkeen onnistumisen kannalta keskeistä on ollut Oulaisten kaupungin, muiden viranomaisten ja maanomistajien positiivinen suhtautuminen hankkeeseen.
”Yhteistyö niin päättäjien, johtavien viranhaltijoiden kuin muidenkin sidosryhmien kanssa on sujunut onnistuneesti, VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n toimitusjohtaja Seppo Tallgren kiittelee yhtiön tiedotteessa.

Kuten kaikissa VSB:n hankkeissa, myös Karahkassa maanomistajien kanssa on käyty runsaasti vuoropuhelua.
”Avoimen keskustelun avulla erilaiset intressit voidaan sovittaa yhteen. Vuoropuhelun kautta olemme luoneet hyvät ja avoimet suhteet alueen maanomistajiin, Karahkan projektipäällikkö, VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n projektijohtaja Katja Tuukkanen toteaa.
”Haluamme tiedottaa aktiivisesti hankkeen etenemisestä ja vastaamme mielellämme kaikkiin esiin nouseviin kysymyksiin”.
Karahkan tuulivoimahankkeen suunnittelu alkoi VSB:n osalta 2016, kun yritys yhdisti kaksi varhaisessa kehitysvaiheessa ollutta tuulivoimahanketta ja laajensi alueen nykyiseen kokoonsa. Samaan aikaan aloitettiin henkilökohtaiset tapaamiset maanomistajien kanssa. Yhteistyötä Oulaisten kaupungin kanssa on tehty tiiviisti hankkeen alusta saakka.

Oulaisten kaupunki hyväksyi alueen kaavoitussopimuksen 2017. Alue lisättiin seuraavana vuonna tuulivoima-alueeksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan. Alueen yleiskaavan laatiminen ja ympäristövaikutusten arviointi aloitettiin 2019 ensimmäisenä yhteismenettelynä Suomessa. Kaavoitusprosessi saatiin päätökseen viime vuonna ja hankkeen rakennusluvat saivat lainvoiman tammikuussa 2022.
Tuulipuiston urakoinnin kilpailutus alkaa 7. helmikuuta. Asiaan liittyen yrittäjille järjestetään Teamsin kautta infotilaisuus 16.2. kello 17. Tilaisuuteen voi liittyä osoitteessa https://bit.ly/karahka.

Takaisin Jutut -sivulle