Kaupunginhallitus jätti uuden päiväkodin rakentamisen pöydälle

Oulaisten kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitys uuden neljäryhmäisen varhaiskasvatusyksikön rakentamisesta Rantakadun ja Siltakadun risteykseen, niin sanottuun Riihenmutkaan ei edennyt kaupunginhallituksessa, vaan asia jäi vielä pöydälle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjut Lehtonen toteaa, että kaupunginhallitus halusi ottaa asiassa aikalisän ja tehdä muun muassa kohteena olevan alueen maaperäselvityksen, josta selviää, kestääkö maaperä päiväkodin rakentamisen. Tavoitteena on kuulla asiassa myös kuntalaisia.

Lautakunnan toiveena olisi saada uuden yksikön rakentaminen käyntiin kevään aikana ja valmiiksi vuoden 2022 aikana. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto kevään 2022 aikana. Jos kaupunginhallitus ja -valtuusto päättävät varhaiskasvatusyksikön rakentamisesta, niin talven aikana tehdään lapsi- ja yritys- EVAt eli ennakkovaikutusten arvioinnit. Niissä käydään eri ryhmien kanssa suunnitelmia läpi ja kuunnellaan toiveita ja palautetta suunnittelun tueksi. Suunnitteluun nimetään työryhmä, johon kuuluu henkilökuntaa ja rakentamisen asiantuntijoita.

Työryhmä on laatinut tarveselvityksen, jonka lautakunta on hyväksynyt syksyllä 2021. Selvityksen perusteella varhaiskasvatuksen tarve on lisääntynyt kaupungin tuotantona ja on etsitty erilaisia ratkaisuja ja väliaikaisratkaisuja tarpeen tyydyttämiseksi. On selvitetty kaupungin omistamat tilat, vapaana olevat muiden tilat sekä vapaat rivi- ja omakotitalot. Syksyn ja talven aikana on avattu kaksi väliaikaista varhaiskasvatusyksikköä 14 lapselle: Papinkadulle Pikkumetso ja Jouhtenentielle Pikkulinna.

Lautakunta on käynyt periaatekeskustelun investoineista 2022-2026. Korkeimmalle ja kiireellisimmäksi kohteeksi lautakunta nosti uuden varhaiskasvatusyksikön rakentaminen niin pian kuin mahdollista. Oulaisten kaupunginvaltuuston ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan yhteisessä seminaarissa tiistaina 4.1. keskusteltiin lisätilojen tarpeesta varhaiskasvatukseen.

Työryhmä on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja tilojen saneeraamisesta päiväkotikäyttöön ja uusien varhaiskasvatusyksiköiden rakentamisen mahdollisuuksista. Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2022 investoinnit ja varannut lisätilan ratkaisulle 2 miljoonaa euroa.
Valtuustoseminaari 4.1.2022 antoi lautakunnalle askelmerkit, miten lisätila olisi hankittava. Seminaarin keskustelujen perusteella eniten kannatusta sai uuden neljäsarjaisen varhaiskasvatusyksikön rakentaminen Juho Oksan koulun läheisyyteen.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti 12.1. kokouksessaan esittää uuden neljäryhmäisen varhaiskasvatusyksikön rakentamista Rantakadun ja Siltakadun (nk. ”Riihenmutka”) kaupungin omistamalle tontille.

Takaisin Jutut -sivulle