”Kehittyvän Merijärven lahoavat selkänojat”

Valoharjupuiston puisen taideteoksen kohtalo herättää keskustelua.

Aika moni Merijärven kunnantalon ohi ajanut on saattanut kiinnittää huomionsa tien vieressä olevaan Valoharjupuistoon ja siinä seisoviin korkeisiin puutuoleihin. Nyt jo pahasti rapistumaan päässeet tuolit ovat osa Kehityksen selkänojat -taideteosta, joka vihittiin käyttöön vuonna 2006 Merijärven 140-vuotisjuhlan kunniaksi. Vaikuttavan näköisen monumentin on rakentanut Merijärvellä tuohon aikaan asunut alavieskalainen taiteilija Marko Saarilampi.

Taiteilija muistelee, että taideteos koostuu kolmesta puisesta tuolin symbolista ja kuvaavat entisaikaista kunnanvaltuuston toimintaa: Merijärvellä päättäjä toivat mukanaan omat tuolit kuntakokouksiin, joihin osallistujat olivat tuoneet mukanaan oman tuolinsa. Saarilampi kertoo antaneensa kunnanpäättäjille tarkat ohjeet taideteoksen kunnossapitämiseen liittyen, mutta kuten kaikki voivat tuolien nykykunnosta päätellä, ei hoitotoimenpiteitä ole kunnassa noudatettu.
”Esitin silloin monta kertaa kuntaan, että hoitotoimenpiteet tulee tehdä säännöllisesti, kahden vuoden välein. Kahdelle valtuustossa istuneelle olen myös maininnut, että huoltotoimet pitäisi ottaa esille kokouksissa. Kyllä nyt kannattaisi tuolien puuosat ja rautakiinnitykset tarkistaa huolellisesti ja varmistaa, ovatko tuolit vielä turvallisia käyttää”, kehottaa Marko Saarilampi.

Kehityksen selkänojat on herättänyt vilkasta keskustelu etenkin sosiaalisen median kanavissa. Ilmeistä on, että moni nykypolven merijärvinen ei voi tietää, mitä Kehityksen selkänojat -monumentti todellisuudessa edustaa. Eikä moni tiedä välttämättä myöskään sitä, että taideteoksen puiset tuolit ja penkit on alun perin tarkoitettu kaikkien kuntalaisten käyttöön. Niissä voi istua ja nauttia päivästä vaikka eväitä syömällä. Teokseen liittyy myös vanhan ajan tunnelmaa henkivä kärrypolku ja sen varrelle penkkejä, joille kulkija pääsee levähtämään. Vanhoista tiedoista käy ilmi suunnitelma, että puistosta tehdään kunnan olohuone, eli viihtyisä oleskelupaikka kuntalaisille.
Vuoden verran Merijärven kunnan teknisenä johtajana toimineen Paavo Hentilän mukaan ei ole poissuljettua, etteikö ainakin puiston puupenkeille voitaisi tehdä jotakin. Hänen mukaansa puistoa käytetään paljon läpikulkupaikkana, joten kunnollisille istuimille on käyttöä. Tällä hetkellä tekninen toimi kärsii kuitenkin väen vähyydestä, joten voi olla, että kunnostamisen aika tulee olemaan ajankohtainen vasta ensi kesänä.

Takaisin Jutut -sivulle