Korkotason nousu nosti Suomenselän Osuuspankin tulosta

Keväällä 2022 alkanut historiallisen nopea korkotason nousu kasvatti Suomenselän Osuuspankin tulosta merkittävästi. Pankin liikevoitto kasvoi 18,7 miljoonaan euroon. Sen sijaan asiakkailla kohonnut korkotaso näkyi kasvaneina korkokuluina. Toimitusjohtaja Mika Korkia-aho kuitenkin muistuttaa, että vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että samaan aikaan kohonnut korkotaso näkyi positiivisena seikkana tallettaja-asiakkaiden kukkarossa. Pankki maksoi asiakkailleen korkoja viime vuoden aikana reilut 7,1 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava maksettujen korkojen määrä oli 527 000 euroa.

Hyvän tuloksen takia Suomenselän OP:lla oli mahdollisuus palkita omistaja-asiakkaitaan aikaisempaa paremmin. Vuonna 2023 omistajien bonukset maksettiin 30 prosenttia korotettuna normaaliin tasoon verrattuna. Tämä tarkoitti sitä, että pankki maksoi omistajilleen bonuksia viime vuoden aikana reilut 2,5 miljoonaa euroa.
Toimitusjohtaja Mika Korkia-ahon mukaan palkitsemiset eivät pääty tähän.
”Kuluvana vuonna bonukset maksetaan 40 prosenttia korotettuna eli asiakkaamme kerryttävät asioinnistaan bonuksia vielä viime vuotta enemmän. Lisäksi marraskuusta lähtien omistaja-asiakkaat saavat pankkiasioinnin päivittäispalvelupaketin maksutta kuluvan vuoden loppuun saakka. Tämänkin edun arvo omistajillemme on yhteensä noin 70 000 euroa kuukaudessa”.

Vuoden 2023 muutokset niin Suomessa kuin maailmalla heijastuivat myös pankkimaailmaan. Investoinnit olivat vähäisellä tasolla ja etenkin rakentaminen oli hyvin vähäistä. Varovaisuus talouden suhteen näkyi muun muassa luottojen nostossa. Uutta lainaa nostettiin reilut 100 miljoonaa euroa, mikä oli reilut 19 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
”Aikaisempaa vaisumpi luottokysyntä vaikutti siihen, että pankin rahoitustoiminta laski 4,22 prosenttia yhteensä 799 000 euroon. Asiakasvarat puolestaan nousivat 3,7 prosenttia yhteensä 960 miljoonaan euroon. Asiakasvarojen kasvua voi pitää positiivisena seikkana, koska asiakkaat onnistuivat kasvattamaan varallisuuttaan haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta”, muistuttaa Korkia-aho.

Suomenselän OP haluaa edistää alueen elinvoimaa muillakin tavoilla. Viime vuonna pankki jakoi yhdistysten käyttöön 50 kesätyöseteliä, joilla ne palkkasivat nuoria kesätöihin. Paikallista urheilua ja kulttuuria OP tuki vuoden aikana 117 000 eurolla.
”Lisäksi loppuvuonna meillä oli Hyviä tekoja – kampanja, jonka kautta lahjoitettiin 20 000 euroa eri toimijoille hyvien tekojen tekemiseen ja elinvoiman edistämiseen alueellamme. Ei saa myöskään unohtaa sitä, että olemme alueemme suurin finanssialan työllistäjä noin 70 työntekijän voimin. Edellisen vuoden lopussa siirsimme myös työtä omalle alueellemme siirtämällä puhelin- ja verkkopalvelun omaan hoitomme keskitetystä palveluratkaisusta. Haluamme siis luoda alueellemme elinvoimaa ja hyvinvointia monella eri tavalla”.

Takaisin Jutut -sivulle