Koulutuskuntayhtymä Jedu sai rehtorikseen tutun kasvon Oulaisista

Koulutuskuntayhtymä Jedun uusi rehtori Tuija Huovinen on toiminut tähän saakka Oulaisten toimipisteen koulutusjohtajana.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus valitsi Jedun uudeksi rehtoriksi TtM Tuija Huovisen Oulusta. Hän aloittaa tehtävässään 1.4. Huovinen siirtyy rehtoriksi Koulutuskeskus Jedun Oulaisten toimipisteen koulutusjohtajan tehtävästä, jossa hän toimi vuodesta 2018 alkaen.

”Valinta tuntuu erittäin hyvältä. Olen innoissani, että pääsen vastaanottamaan uuden tehtävän”, iloitsee Tuija Huovinen.

Hyppy koulutusjohtajan toimesta rehtoriksi tulee muuttamaan Tuija Huovisen nykyistä työnkuvaa monilta osin.

”Työn kokonaisuus laajenee kattamaan koko Jedun alueen, jolloin minulle tulee vastattavaksi useita eri koulutusaloja. Suuremmassa linjassa tehtäviin liittyy jatkossa tietysti myös kaikki rehtorin lakisääteiset tehtävät ja vastuut”.

Tuija Huovinen kertoo hakeneensa Jedun rehtorin paikkaa, koska hän kokee, että hänellä on paljon annettavaa kyseiseen tehtävään. Lisäksi halu kehittää Jedun toimintaa eteenpäin sai hänet kiinnostumaan rehtorin vakanssista.

”Sain myös täällä työpaikalla paljon pyyntöjä tähän työtehtävään”.

Rehtorin työssä Tuija Huovinen aikoo keskittyä eritoten pedagogisen toiminnan kehittämiseen ja pedagogisen yhteisön johtamiseen. Hän haluaa, että opiskelijat saavat Jedusta laadukasta opetusta. Huovisella on hyvät lähtökohdat kehittämistyön aloittamiselle, sillä Jedu on tällä hetkellä velaton koulutuskuntayhtymä. Se on hänen mukaansa harvinaista Suomen mittapuussa.

”Vetovoiman säilyttäminen on yksi avainasioista. Tiedämme toki hyvin yhteiskunnallisen tilanteen ikärakenteiden ja väestömäärien suhteen. Onkin meille haaste pitää koulutustuote hyvänä ja laadukkaana, jotta voimme vastata muuttuviin koulutustarpeisiin”.

Tuija Huovisen mukaan ammatillisen koulutuksen vetovoimaa tulee vahvistaa, sillä ilman ammattiosaajia tämä maa ei pärjää.

”Tämä tarkoitta toki myös yhteistyökuvioita lukion ja ammattikorkeakoulun kanssa. Työelämäyhteistyökin on erittäin tärkeää ammatillisella puolella, jotta pystymme vastaamaan mahdollisimman hyvin työelämän tarpeisiin”.

Takaisin Jutut -sivulle