”Köyhän miehen asfaltista” öljysoraksi

Oulaisten Korventien varrella asuvat asukkaat saavat vihdoin nauttia sileäpintaisesti tiestä. Matka nykyiseen tilanteeseen on kuitenkin ollut pitkä.

Kun kyse on yksityisen tien perusparannuksesta, ei se tapahdu yleensä yhdessä eikä kahdessakaan yössä. Tämän tietää hyvin Korventien tiekunta, joka aloitti oman 2,4 kilometriä pitkän yksityistiensä kunnostamistoimet vuonna 2005.
”Jo 2000-luvun alussa tehtiin tiekokouksessa päätös, että koko tie peruskorjataan. Peruskorjaukselle haettiin rahoitusta vuonna 2005 ja silloin todettiin, että meillä ei ole rahkeita tehdä sitä yhtenä hankkeena, vaan se jaettiin kahteen osaan. Koska hankkeen liikkeellelähtö ja lainan otto vaatii aina tiekokouksen päätöksen, ei niitä voi käsitellä yhtenä hankkeena”, kertoo tiekunnan puheenjohtaja Osmo Hintsala.

Vuonna 2006 aloitetun peruskorjauksen hintalappu oli noin 60 000 euroa. Seuraava remontti aloitettiin vuonna 2017 ja nyt kokonaiskustannukset ovat nousseet 220 000 euroon. Yksi suuri tekijä kasvaneiden kustannusten taustalla on kohonnut öljyn hinta. Osmo Hintsala myöntää, että ilman valtiolta tullutta tukea tätäkään tiehanketta ei olisi voitu viedä läpi. Valtion tuki oli 50 prosenttia ja toisen puoliskon maksajiksi joutuivat Korventien noin 50 osakasta.
”Omarahoitusosuus tarkoittaa käytännössä pankkilainaa, koska kaikki töistä tulevat laskut pitää pystyä maksamaan ajallaan, ja Elyltä haettavat avustukset saadaan kuittia vastaan jälkijättöisesti. Näin ollen puolenkymmentä henkilöä joutui takaamaan lainan, jota työaikainen rahoitus vaati. Tällainen sitoutuminen vaatii ihmisiltä lujaa uskoa, että asiat tulevat hoidettua”.
Oulaisten kaupunki on myös tukenut yksityisteiden peruskorjauksia hakemusten ja määrärahojen mukaan. Kuluneena vuonna peruskorjauksiin on budjetoitu 65 000 euroa, joka jaetaan hakemusten perusteella. Kaupunki ei avusta tien pinnoittamista esimerkiksi asfaltilla ollenkaan. 

Tällä hetkellä Korventietä pitkin on ilo ajella. Pinnoitteeksi on saatu öljysorapäällyste, kun se alun perin oli sirotepinnoitteella varustettu, tai kuten Osmo Hintsala kuvailee, ”köyhän miehen” asfalttipäällysteinen tiepätkä. Tämä tapahtui 1990-luvun taitteessa.
”Vanha sirotepinta meni äkkiä huonoon kuntoon. Teimme aikoinaan tiekokouksessa periaatepäätöksen, että sirotepinta muutetaan öljysoraksi. Vielä silloin öljyn hinta oli alhaisemmalla tasolla ja tällainen päätös uskallettiin tehdä”.

Yksityistielaki, joka sai päivityksen viime vuonna, velvoittaa tieosakkaita yksityistien kunnossapitoon. Ensinnäkin osakkaiden on yksilöitävä määräajoin, mikä on kunkin osakkaan maksu hoidettavasti tiestä. Maksun määrä riippuu siitä, missä kohtaa tietä henkilön asuinpaikka sijaitsee. Osa rahoista menee perustien hoidon ylläpitoon ja osa taas kerätään tiekunnan pankkitilille suurempia kunnostustoimenpiteitä varten.
Kun ihminen muuttaa asumaan yksityistien varteen, sitoutuu hän yleensä paikkaan pitemmäksi aikaa ja on velvoitettu liittymään tiekunnan jäseneksi. Osmo Hintsalan mukaan Korventien varrella sijaitsevissa kiinteistöissä väki on pysynyt pitkään hyvin samana. Vaikka hän itse asuu tätä nykyä Oulaisten keskustassa, on hän edelleen tiiviisti mukana Korventien tiekunnan toiminnassa.
”Rakensin Korventielle 90-luvulla talon, mutta nyt kiinteistö on vuokralla. Ehdin kuitenkin asua siellä lähes 30 vuotta. Sinä aikana minulla muodostui kiinteä side tienpitoon, enkä ole jäänyt hoitokunnan tehtävistä vieläkään”.

Lumenauraukset ovat yksi yksityistiekunnan tärkeimmistä hoitotoimenpiteistä. Urakoitsija tähän tehtävään kilpailutetaan tietyin ajanjaksoin. Yksityistien osakkaat osallistuvat itsekin talkoilla oman tiensä ylläpitoon.
”Nämä talkootyöt liittyvät yleensä aurausviittojen laittamiseen ja poistamiseen. Myös liikennemerkkien oikomista on jonkin verran”, toteaa Osmo Hintsala.
Osmo Hintsalan mukaan yksityistiekunnan kannattaa olla rekisteröitynyt, sillä se helpottaa huomattavasti yhteistyötä viranomaisten kanssa. Myös tieisännöinnin ottaminen kaveriksi auttaa monissa juridisissa asioissa ja avustusten hakemisessa. Kun nämä asiat ovat kunnossa, on yleensä lopputuloksena hyväkuntoinen yksityistie. Niin kuin Korventiellä tätä nykyä.

Takaisin Jutut -sivulle