Kylien turvallisuus puhututti

Törmähovilla järjestettiin kylien turvallisuusilta. Illan aikana asiantuntijat kertoivat kylien roolista turvallisuuden ylläpitämisessä. Tapahtuman järjesti Kyläillen!-hanke.

Maailmantilanteenkin takia ajankohtainen aihe veti tuvan täyteen. Paikan päällä oli parikymmentä kyläaktiivia, ja Oulaisten kaikki kylät olivat edustettuina. Livekuvaukset striimasi tapahtuman, ja ruudun takana tilaisuutta seurasi lisäksi lähes 40 katsojaa.
Tapahtuman avannut kaupunginjohtaja Riikka Moilanen kertoi Oulaisten kaupungin huoltovarmuudesta ja varautumissuunnitelmasta. Moilanen kertoi, että kaupungin toiminnot pyritään turvaamaan kaikissa olosuhteissa, oli kyseessä sitten normaaliolojen erityistilanne, häiriötilanne tai poikkeusolot. Näitä voivat olla esimerkiksi sähkökatkot, tietomurrot, laajat epidemiat, kyberhyökkäykset, juomaveden saastuminen tai suuronnettomuudet. Valmiussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden käyttöönotosta päättää kaupunginjohtaja. Moilasen mukaan Oulaisten varautumissuunnitelma on hyvä ja toimiva, mutta vaatii päivittämistä muun muassa sote-uudistuksen takia. Päivitetty valmiussuunnitelma valmistunee alkuvuodesta 2023.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen vt. valmiuspäällikkö Anna Mattila kannusti kaikkia varautumaan erilaisiin häiriötilanteisiin.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen vt. valmiuspäällikkö Anna Mattila kertoi varautumisesta ja kotivarasta. Varautuminen on toimintaa, joilla varmistetaan mahdollisimman häiriötön eläminen kaikissa turvallisuustilanteissa. Mattilan mukaan jokaisella on velvollisuus varautua etukäteen erilaisiin häiriötilanteisiin. Varautumiseen kuuluu riskien selvittäminen, etukäteissuunnittelu, etukäteisvalmistelut, koulutus ja harjoittelu. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi pelastussuunnitelmia, kotivaran ylläpitoa, alkusammutus- ja ensiaputaitojen hankkimista, väestönsuojan tarkastamista ja kunnossapitoa ja suojautumisharjoituksia.
Kotivara tarkoittaa, että kotona pitää pärjätä kolme vuorokautta erilaisissa häiriötilanteissa ilman viranomaisen apua. Kotiin pitää varata ruokaa, puhdasta vettä, lääkkeet, patterit, taskulamppu, patteriradio, virtapankki ynnä muita vaihtoehtoisia lämmitys- ja ruoanvalmistusratkaisuja. Kotivara antaa viranomaisille toiminta-aikaa ja -rauhaa. Mattila muistuttaa huolehtimaan häiriötilanteessa myös naapureista ja lähimmäisistä.

Suomen kylien kyläturvallisuus 2025 -hankkeen projektipäällikkö Pekka Rintala kertoi asukkaiden turvallisuudesta ja kyläturvallisuussuunnitelmista. Rintala muistutti, että kyläyhdistys on jo olemassaolollaan turvallisuusteko ja kannusti kyliä panostamaan kylävaraan. Se on kotivaran alueellinen laajennus. Kylävaran muodostaa jokainen kyläläinen tietoineen, taitoineen, kotivaroineen, varusteineen, laitteineen, koneineen ja auttamishaluineen. Se on kyläläisten arjen turvallisuudesta huolehtimista, organisoitua naapuriapua ja kylän varautumista yhteiseksi hyväksi.

Rintala haastoi kyläaktiivit pohtimaan, mitä kylävara voisi tarkoittaa Oulaisissa. Osallistujat ideoivat Oulaisten kylille muun muassa sydäniskureita, kyläläisten tarpeisiin räätälöityjä ensiapukoulutuksia, aurausapua myrskyjen jäljiltä ja kyläläisten osaamisen valjastamista yhteiseksi hyväksi. Kyläkoulujen toivottiin muuttuvan monitoimitaloiksi, jotka tarjoaisivat koulutoiminnan lisäksi verenpaineen mittausta, ruokapalvelua tai hätämajoitusta kyläläisten tarpeiden mukaan.

Takaisin Jutut -sivulle