Merijärven vedenkeittokehotus päättynyt

Talousveden keittokehotus on päättynyt ja verkostovettä voidaan käyttää normaalisti, kerrotaan kunnan verkkosivuilla.
Vedenjakelualueelta 03.09.2021 ja 05.09.2021 otettujen näytteiden tulosten perusteella keittokehotus voidaan purkaa. Koliformisia bakteereita ei ollut verkostovedestä
otetuissa näytteissä.
Veden keittokehotus annettiin epäillyn saastumisen vuoksi. Merijärven kunnan Lahdenmäen alavesisäiliön 25.08. ja 02.09. otetuissa näytteissä todettiin koli-
formisia bakteereita. Alavesisäiliö on poistettu vesijohtoverkostosta, minkä johdosta vesijohtoverkon paine voi olla normaalia heikompi. Paineenvaihteluiden johdosta vedessä voi esiintyä myös
saostumia. Alavesisäiliön saastumisen syiden selvittämistä jatketaan.

Juttua päivitetty 8.9.2021 kello 13.21.

Takaisin Jutut -sivulle