Merijärven terveyskeskuksen toiminta päättyy ja Vihannissa jatkossa liikkuvia terveyspalveluja – yleisö pääsee antamaan palautetta Teams-tilaisuuksissa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen suunnitelmissa on tehdä Oulaskankaan sairaalaan kohdistettujen säästöjen lisäksi muutoksia myös Merijärven ja Vihannin terveysasemille. Merijärvellä terveyskeskus loppuu kokonaan ja Vihannissa toiminta muuttuu liikkuvaksi sote-palveluksi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarviota vuodelle 2024 valmistellaan parhaillaan. Maanantaina julkaistun tiedotteen mukaan tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2024 alijäämä ilman sopeuttamistoimenpiteitä olisi noin 150 miljoonaa euroa. Näin suuri alijäämä ei ole Pohteen mukaan mahdollinen. Talous- ja henkilöstötilanne edellyttävät jo päätettyjen toimenpiteiden lisäksi uusia toimenpiteitä rakenteiden ja toiminnan uudistamiseksi. Muutokset vaikuttavat muun muassa palveluverkkoon, johtamisjärjestelmään, hallintoon ja tukipalveluihin sekä ostopalveluihin ja sopimuksiin. Toteutuessaan täysimääräisesti säästötoimenpiteet pienentäisivät alijäämää vajaat 100 miljoonaa euroa.

Ehdotettujen toimenpiteiden lisäksi hyvinvointialueen on löydettävä toiminnastaan vielä noin 30 miljoonan euron lisäsäästöt. Tällöin alijäämä vuodelle 2024 jää 20 miljoonaan euroon. Säästöohjelman sisältöä on esitelty hyvinvointialueen aluevaltuustolle valtuuston seminaarissa 16.10. Toimenpiteitä valmistellaan osana Pohteen talousarviota ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Valtiovarainministeriön hyväksymä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on lainanottovaltuuden ehto. Ohjelma on toimitettava valtiovarainministeriölle 21.11. Tulevaisuuslautakunta käsittelee tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteitä sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta ja turvallisuuslautakunta pelastustoimen palvelujen osalta. Lautakunnat antavat toimenpiteistä esityksen aluehallitukselle. Lisäksi laaditaan esitys hallinnon ja tukipalvelujen sopeuttamistoimista.

 Aluehallitus lähettää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman aluevaltuuston päätettäväksi. Aluevaltuusto päättää ohjelman hyväksymisestä kokouksessaan 20.11. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöllä, asukkailla ja eri sidosryhmillä on mahdollisuus kertoa näkemyksensä ehdotetusta toimenpideohjelmasta ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi ja lisäsäästöjen saamiseksi. Palautetta ja ehdotuksia voi antaa Pohteen verkkosivuilla olevan kyselyn kautta. Kysely on avoinna 3.11. saakka. Pohde järjestää talouden tasapainottamisen toimista henkilöstö- ja asukastilaisuuksia. Asukastilaisuudet järjestetään Teams-yhteydellä: 30.10. kello 18–19.30 ja 2.11. kello 17–18.30. Tilaisuuksiin pääsee osallistumaan Pohteen tapahtumakalenterin kautta: https://tapahtumat.pohde.fi

Takaisin Jutut -sivulle