Ministeri Tuppurainen: Oulainen – Pyhäjoki -tieosuus pitää laittaa kuntoon

Eurooppa ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan Oulaisten ja Pyhäjoen välisen maantieosuuden kunnostaminen pitää nostaa viipymättä takaisin Ely-keskuksen asialistalle. Oulaisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Heiska paljasti viime perjantaina ministeri Tuppuraisen vierailun yhteydessä, että kyseinen tiehanke ei enää löydy Elyn viimeisimmästä tiehankekartasta.
”Tämä on ensimmäinen asia, joka pitää saada kuntoon”, totesi Tytti Tuppurainen.

Oulaisten kaupunki on ajanut jo vuosia peruskorjaushankkeen saamista maantielle 7890 välillä Oulainen-Pyhäjoki. Kaupungin johdon ministerille jättämässä muistiossa todetaan, että tämä maantie on luvattoman huonossa kunnossa, vaikka odotettavissa on, että Pyhäjoen ydinvoimalan ja Oulaisiin tulevan väyläviraston operoiman puutavaran lastausalueen myötä tieosuuden liikennemäärä tulee lisääntymään lähivuosien aikana merkittävästi. Myös alueelle rakennettavat tuulivoimapuistot lisäävät raskaan liikenteen määrää.
Ministeri Tuppuraisen mukaan Oulaisten esittämät liikennehankkeet ovat hyvin asiaa hoitavan liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan tiedossa. Tästä omat kehunsa hän esitti kyseisiä asioita aktiivisesti valtioneuvoston suuntaan ajaneelle kaupunginvaltuutettu Jari Männikölle (sd.)
”Olen ministeri Harakkaa myös itsekin tästä asiasta hätistellyt. Oulainen on merkittävä teollisuusalue, joten on tärkeää, että kuljetukset pelaavat. Logistiikan täytyy toimia ja siihen pitää satsata. Sovimme jo hallituskauden alussa muun muassa keskustapuolueen kanssa perusväylänpitoon 300 miljoonan euron määrärahan”.

Hän heitti tässä kohtaa piikkiä kokoomuksen suuntaan, joka vaati kehysriihen valmisteluvaiheessa miljardin leikkausta, jota ei voida tehdä kajoamatta juuri kuntien peruspalveluihin ja tiehankkeisiin.
”Pitääkin kysyä, että miten nämä tämänkin alueen tiehankkeet sitten rahoitettaisiin? Ei voi säästää miljardia ja samalla luvata, että kuntien peruspalvelut ja liikenneyhteydet laitetaan kuntoon”.

Oulaisten SDP:n Jari Männikkö on vienyt ahkerasti viestiä Oulainen – Pyhäjoki -tiepätkön kunnostustarpeista muun muassa liikenne- ja viestintämnisteri Timo Harakalle.

Pyhäjoen ydinvoimalan rakentuminen Oulaisten naapuriin asettaa paineita junayhteyksien pelaamiselle. Vuonna 2020 tehdyn Tampere-Oulu -rataosuuden tarveselvityksen perusteella voidaan sanoa, että esimerkiksi Ylivieska-Oulu välillä tarvittavien matkustajajunavuorojen määrä kasvaa vuoteen 2040 mennessä noin 30 prosenttia. Ilman kaksoisraidetta tämä kasvu ei ole mahdollinen.

Tytti Tuppurainen totesi, että Pohjanmaan radan kuntoon saamisen tärkeys on todettu pääministeri Sanna Marinia myöten. Kaksoisraidehankkeen vauhdittamista varten on hallituksesta heitetty verkot vesille myös EU:n rakennerahaston suuntaan. Sieltä toivotaan suunnittelumäärärahaa ratapihojen sekä koko raidevälin kuntoon saamiseksi.
Oulaisten kaupunki esitti ministeri Tuppuraiselle oman huolenaiheensa työvoiman saatavuudesta, sillä erityisesti terveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa on nopeasti syntynyt pula koulutetusta henkilöstöstä.
”Ongelma on maanlaajuinen ja ongelma syvenee, kun iso osa nyt toimissa ja viroissa olevista jää eläkkeelle, nuoret ikäluokat pienenevät, eivätkä lähde enää samassa mitassa hoitoalalle opiskelemaan”, todetaan kaupungin muistiossa.

Tuppuraisen mukaan on ensisijaisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitkä ovat ne kunnan vetovoimatekijät, joiden avulla nuoret voidaan saada kiinnittymään paikkakunnalle ammattiin valmistumisen jälkeen.
”Ne voivat liittyvä esimerkiksi kulttuuriin, liikuntaan tai harrastusmahdollisuuksiin. Siinä kunnat ovat tärkeitä toimijoita. Itse olen huolestuneena pistänyt merkille jo pitkään, että joissakin kunnissa säästöjä haetaan niistä kohteista, jotka luovat pitkällä aikavälillä kuntaan vetovoimaa. Onneksi Oulu valittiin vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi, mikä lisää imagoa ja vetovoimaa myös tällä alueella”.
Tuppurainen kertoi, että pääministeri Sanna Marinin kanssa on käyty keskusteluja mahdollisista verotuksellisista helpotuksista, joilla nuoria voitaisiin motivoida muuttamaan tietyille paikkakunnille.
”Tämä vaatii kuitenkin vielä keskustelua kaikkien hallituspuolueiden kesken”.
Hoitajapulaa avittamaan on Oulaisissa jo suunniteltu toimintamallia, jossa kaupunki tarjoaisi Oulaisiin muuttavalle alan harjoittelijalle mahdollisimman halvan asumisvaihtoehdon ja kolme eri toimijaa eli Oulaisten kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Taukokangas antaisivat henkilölle työpaikkatakuun.
”Tällä keinolla yrittäisimme houkutella tänne erityisesti nuoria naisia. Kaikki voittaisivat ja Oulainen saisi lisää veronmaksajia. Tämä hanke on kuitenkin vasta ideointivaiheessa”, totesi ministeriä kestinneen Taukokankaan toimitusjohtaja Riikka Moilanen.

Taukokankaan toimitusjohtaja Riikka Moilanen paljasti, että Oulaisiin ollaan kehittelmässä toimintamallia uusien terveydenhoitoalan työntekijöiden houkuttelemiseksi kaupunkiin.

Akuuttiin työvoimapulaan voidaan saada ratkaisu myös työperäisestä maahanmuutosta. Ministeri Tytti Tuppuraisen mukaan tämä on avainkysymyksiä Suomen kilpailukyvyssä ja hyvinvoinnissa tulevaisuudessa. Hänen verensä kiehahtaa etenkin perussuomalaisten puheista, joissa Suomen rajat halutaan pistää ennemmin kiinni.
”Naisten keskipalkka Suomessa on 2700 euroa eli alle sen, mitä perussuomalaiset ovat tarjonneet kynnykseksi sille, millä ansiolla Suomeen voidaan tulla tekemään työtä ulkomailta. Tällä tavalla Suomi näivettyy ja alueiden eriarvoistuminen lisääntyy. Me taas haluamme, että Suomeen voidaan tulla töihin reiluilla työehdoilla, ja työehtojen yleissitovuus on perusta, josta emme lähde tinkimään”.

Takaisin Jutut -sivulle