Omaishoitajien uusi puheenjohtaja on Aili Nuorala Alavieskasta

Monipuolisen koulutuksen ja käytännön kokemuksen omaishoitotyöstä omaava yhteiskuntatieteiden maisteri Aili Nuorala on valittu Jokilaaksojen Omaiset ja Läheiset –yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.

Jokilaaksojen Omaiset ja Läheiset ry valitsi syyskokouksessaan uudeksi puheenjohtajaksi kymmeniä vuosia äitinsä ja sisarensa omaishoitajana toimineen entisen vanhainkodin johtaja ja yhteiskuntatieteiden maisteri Aili Nuoralan Alavieskasta. Hänen mielestään pitää muistaa, että yhdistys tekee pääosin omaishoitotyötä vapaaehtoisvoimin, joten julkisen järjestelmän ei tule liikaa vastuuttaa vapaaehtoisia.

”Juuri nyt on tärkeää miettiä pelisääntöjä, mikä on hyvinvointialueen omaishoitotyön rooli ja mikä on yhdistyksen toimintakenttä. Pitää myös muistaa, että yhdistyksen rooli on tukea omaishoitotyötä, mutta ei korvata julkista omaishoitotyötä. Yhdistyksellä on tulevaisuudessakin tärkeä rooli ajaa omaishoitajien palkkioihin, vapaapäiviin ynnä muihin liittyviä asioita, luettelee yhteiskuntatieteiden maisteri Aili Nuorala.

Uuden puheenjohtajan mukaan Jokilaaksojen Omaiset ja Läheiset -yhdistys on tehnyt jo vuosia erittäin arvokasta työtä, josta hän antaa kiitokset kaikille toiminnassa mukana olleille.

”Uutena puheenjohtajana otan pestin vastaan nöyrin mielin. Tärkeänä pidän toimivaa yhteistyötä niin omaishoitajien kuin hallitustoimijoiden ja muiden mukana olevien kanssa. Yksin kukaan ei saavuta mitään, vaan isona porukkana meillä on voimaa ja ideoita toteuttaa sellaisia asioita, jotka auttavat omaishoitajia jaksamaan erittäin arvokkaassa ja vaativassa työssä”.

Aili Nuorala on toiminut pitkään omaishoitajana ja hän toivoo, että oma kokemus toisi ymmärrystä luottamustehtävään.

”On tärkeää, että jokainen Jokilaaksojen Omaiset ja Läheiset ry:n jäsen, hallitustoimijat ja työntekijä voisivat kokea, että tämän yhdistyksen toiminta on hyvää ja tärkeää ja sellaista sisällöltään, että haluan olla tässä mukana edistämässä omaishoitajuuteen liittyviä asioita”, sanoo Nuorala.

Puheenjohtaja näkee yhtenä tärkeimpänä asiana, että yhdistyksen toimintamuotojen pitää tukea omaishoitajien jaksamista, koska se vaikuttaa suuresti omaishoitajan ja hoidettavan väliseen suhteeseen.

”Voisin sanoa, jos omaishoitaja voi hyvin, niin myös omaishoidettava voi hyvin. Omaishoitajien antama palaute on tärkeää samoin ideat, jotta toiminta vastaisi heidän kokemiinsa tarpeisiin. Toivon, että meillä kaikilla olisi työtä tehdessämme iloinen mieli ja voisimme levittää yhdessä positiivisuutta omaishoitajille. Yhdistyksellä on hyväksytty toimintasuunnitelma vuodelle 2023, jota tietysti alamme toteuttaa. Uuden OmaisOiva-työntekijän saaminen työhön mahdollisimman nopeasti on tärkeää, jotta pitkään jatkuneeseen ansiokkaaseen yhdistystoimintaan ei tulisi katkosta”, Aili Nuorala Jokilaaksojen Omaiset ja Läheiset ry:stä listaa myös toiveita.

Alavieskalainen Aili Nuorala on koulutukseltaan, yhteiskuntatieteiden maisteri ja kulttuurikuraattori Lapin yliopistosta, sekä ammatillinen opettaja Jyväskylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, apuhoitaja sekä sosionomi Tampereen yliopistosta ja työnohjaaja. Hän on työskennellyt apuhoitajana eri sairaaloissa ympäri Suomea mm. Oulun lääninsairaalassa, OYKS:ssa, Raahen terveyskeskuksessa ja HYKS:ssä.

Valmistuttuaan sosiaalityöntekijäksi hän työskenteli Raahessa lastensuojelutyössä, mutta vanhustyö vei mukanaan.

”Minut valittiin Vihannin vanhainkodin johtajaksi ja sieltä siirryin kotikuntaani Alavieskaan, jossa toimin vanhainkodin- ja vanhustyönjohtajana lähes 30 vuotta. Siinä sivussa hoidin myös kunnan kulttuurisihteerin ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijän tehtäviä jonkin aikaa. Kun Kallio perustettiin, siirryin vanhustyöhön aluepalveluohjaajaksi ja vähän myöhemmin gerontologiseksi sosiaalityöntekijäksi. Noin 10 vuotta työtehtävieni ohessa toimin kesäyliopistossa gerontologian tutorina ja tuntiopettajana. Piipahdin myös välillä noin 1,5 vuotta päätoimisesti politiikassa”.

Aili Nuorala on toiminut noin 30 vuotta omaishoitajana, ensin äidilleen ja viimeiset 20 vuotta sisarensa omaishoitajana.

”Olen kiitollinen, että molemmat saivat asua omassa kodissaan kuolemaansa saakka ja saivat elää omannäköistänsä elämää”, Aili Nuorala sanoo.

Monipuolinen puheenjohtaja harrastaa lenkkeilyä, järjestötoimintaa, kuvataidetta ja on omien sanojen mukaan ”ikuinen opiskelija”.

Vapaaehtoistyö on ollut aina lähellä hänen sydäntään ja lisäksi koti sekä ystävät.

”Olen Alavieskan vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja ja tällä viikolla aloitan hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenenä”, kertoo Aili Nuorala.

Toimintasuunnitelman mukaan Jokilaaksojen Omaiset ja Läheiset ry:n tarjoama järjestölähtöinen matalan kynnyksen tuki on osana alueen omaishoitoperheiden hyvinvoinnin edistämistä sekä tukemista. Tuki mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön omaishoitoperheiden hyväksi tehtävässä työssä muiden yhteistyöverkostossa olevien tahojen kanssa.

Kohderyhmä on Omaishoitotyön parissa oleva ammattihenkilöstö, muut omaishoitoyhteistyössä olevat yhteistyökumppanit ja muut toimijat.

Lisäksi tulevan vuoden toimintaan kuuluvat muun muassa säännöllinen yhteydenpito kuntien omaishoidon palveluohjaajiin, toiminnasta tiedottaminen ja yhteistyöstä sopimiset, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi tarvittaessa hoidetaan nopeat konsultoinnit puhelimen, sähköpostin välityksellä tai sovituissa verkostoyhteistyöpalavereissa.

Yhdistys kuuluu kansalaisareenan valikkoverkoston Jokilaaksojen Valikkoryhmään. Tapaamiset järjestetään vähintään neljä kertaa vuodessa ja vertaisryhmä on järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoiskoordinaattoreille/ työntekijöille.

Lisäksi yhdistys kuuluu 2022 perustettuun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetyöryhmään, jonka muodostaa Omaishoitajaliitto ja Pohjois-Pohjanmaan omaishoitoyhdistykset. Työryhmän tavoitteena on löytää yhdessä keinoja hyvinvoinnin lisäämiseksi tulevalla hyvinvointialueella. Tarkoituksena on vaikuttaa esim. yhteisillä kannanotoilla siihen, että omaishoitajat saavat myös tulevaisuudessa oikeudenmukaisia ja päätöksiä ja tasapuolista kohtelua omaishoitoon liittyvissä asioissa.

Jokilaaksojen Omaiset ja Läheiset ry:n hallituksen vuonna 2023 muodostavat, varsinainen jäsen Päivi Alho ja hänen varajäsenekseen Sinikka Ojala, Oili Kangasniemi, varajäseneksi Teija Sorvoja, Raili Pentinlehto-Haapakoski ja varajäseneksi Meeri Rinta-Jouppi, Liisa Konu, varajäseneksi Marja-Riitta Kääntä, Matti Saarikettu ja varajäseneksi Irene Siipo, Juhani Siipo ja varajäseneksi Inke Saviluoto.

Kuvateksti

Monipuolisen koulutuksen ja käytännön kokemuksen omaishoitotyöstä omaava yhteiskuntatieteiden maisteri Aili Nuorala on valittu Jokilaaksojen Omaiset ja Läheiset –yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.

Takaisin Jutut -sivulle