Oulainen ottaa käyttöön kotihoidon tuen kuntalisän

Oulaisten kaupunginhallitus käsitteli esitystä kotihoidon tuen kuntalisästä kokouksessaan maanantaina 9.1. Jokainen kunta voi halutessaan maksaa kotihoidon tuen kuntalisää, jonka Kela maksaa kotihoidon tuen yhteydessä, jos Kela ja kunta ovat näin sopineet. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esitti Oulaisten kaupunginhallitukselle, että kaupunki ryhtyy maksamaan kotihoidon tuen kuntalisää 100 euroa kuukaudessa. Kaupunginhallitus päätti ottaa kuntalisän käyttöön.

Kuntalisää maksetaan Kelan kotihoidon tuen lisäksi alle 3-vuotiaista lapsista. Jatkossa Oulaisissa alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon tukeen kuuluu täten hoitorahan ja hoitolisän ohella kuntalisä. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan automaattisesti Kelan kautta, jos saa jo lapsen kotihoidon tukea. Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tuki kokonaisuudessaan on kunnan kustantamaa tukea perheille, vaikka tuki maksetaankin Kelan toimesta. Määrärahat kotihoidon tuen kuntalisään sisältyvät Oulaisten kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2023 talousarvioon.

Takaisin Jutut -sivulle