Oulainen peruu henkilöstön lomautukset

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa Vahva Oulainen -toimenpideohjelman linjauksia tilintarkastajan tekemän tilintarkastuskertomuksen perusteella. Ennakkotiedoista poiketen kuntalain 110 §:n mukaista alijäämän kattamisvelvollisuutta ei synny. Tähän ovat syinä taseessa oleva poistoero, aiempina vuosina suoritetut vapaaehtoiset varaukset ja omat rahastot, jotka huomioidaan alijäämää pienentävinä erinä. Taseessa on 1,9 miljoonaa euroa edellä mainittuja tuloksenjärjestelyeriä ja ne parantavat vuoden 2022 tilinpäätöksestä syntynyttä tilannetta.

Edellä kuvatusta tilanteesta johtuen alijäämän kattamisvelvoitteen poistuessa koko henkilöstön lomauttamiseen ei tässä vaiheessa ole perusteita. Nopeat säästötoimet perusteltiin työntekijäjärjestöille muun muassa alijäämän kattamisvelvoitteella. Tiukan talousjohtamisen tarve ei sen sijaan ole poistunut. Tästä syystä henkilöstömenojen kriittinen tarkastelu on otettava huomioon ja uusien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisen tarve on ilmeinen talousarvio 2024 valmistelun yhteydessä syksyllä 2023. Henkilöstöä kannustetaan pitämään palkatonta vapaata, jotta kaupungin henkilöstömenoja voidaan hillitä. Tästä kaupunginhallitus tekee erillisen päätöksen. Kaupunginhallitus päätti tässä vaiheessa perua koko henkilöstön lomautukset sekä kokouspalkkioiden puolittamisen syys-lokakuulta. Muutoin kaupunginhallituksen tekemät päätökset Vahva Oulainen -toimenpideohjelmasta pidetään voimassa.

Takaisin Jutut -sivulle