Oulaisissa jatketaan samalla kouluverkolla

Kaupunginhallitus päätti maanantaina äänestyksen (5-3) jälkeen, että nykyisellä kouluverkolla jatketaan kevääseen 2024 saakka. Vuosittain laadittavassa kouluverkkoselvityksessä lautakunta tarkastelee kouluyksiköiden (Juho Oksa, Jauhinkangas, Petäjäskoski, Piipsjärvi, Lehtopää ja Matkaniva) asemaa suhteessa esi- ja perusopetuksen suunnitelmaan 2024–2028 ja tekee tarvittaessa esityksen palveluverkon muutostarpeesta. Jos kouluyksikön oppilasmäärä alenee pysyvästi alle 40 (kolmeopettajaiset kouluyksiköt) ja alle 30 (kaksiopettajaiset kouluyksiköt), lautakunta tekee päätöksen koulun oppilaiden ja henkilökunnan siirrosta muihin yksiköihin.

Oppilasmäärää tarkastellaan tarkasteluvuoden syyslukukauden ja seuraavan syyslukukauden oppilasmäärinä. Oppilasmäärät tarkistetaan vuosittain samana ajankohtana eli 31.5. Primuksen oppilastiedoista, CGI:n Fakta-tietokannasta sekä Koski-tietovarannosta. Mahdolliset kouluverkkoa koskettavat jatkovalmistelut ja päätökset perustuvat tähän ajankohtaan ja tietokantojen tietoon. Alakoulujen perusopetusryhmien määrää pidetään sellaisena, että luokkakoko on noin 15 oppilasta ja yläkoululla noin 20 oppilasta. 6. Alakoulut toimivat vähintään 3 opettajan kouluina.

Takaisin Jutut -sivulle