Oulaisten kaupunginvaltuusto käsittelee keskiviikkona talousarviota ja päiväkodin rakentamista

Oulaisten kaupunginvaltuusto kokoustaa keskiviikkona 17.8. Maanantaina kokoustanut kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2022, joka on kääntynyt kesäkuun lopussa alijäämäiseksi. Merkittävin syy miinusmerkkiseen tulokseen on verotulojen reippaan kasvun tasaantuminen sekä henkilöstökulujen nousu, joka johtuu suurimmaksi osaksi lomarahojen maksamisesta heinäkuun sijasta kesäkuussa. Ennakoitu notkahdus on otettu huomioon loppuvuoden talousarviossa, tavanomaisina vuosina se on ajoittunut heinäkuulle. Kaupungin toimintatuotot ovat kasvaneet 13,8 prosenttia viime vuoteen nähden, toimintakulut puolestaan ovat kasvaneet 8,9 prosenttia. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion. Alkuvuoden toteutuneet investoinnit ovat nettona reilut miljoona euroa. Suurimmista investoinneista paloasema on valmistunut ja sen lopullinen kustannusarvio oli noin 1,4 miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä kaupungin lainakanta on, hyvien verotulojen ansiosta, pysynyt talousarvion puitteissa. Verotulot ovat kasvaneet yhteensä 3,1 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022, ja kunnallisverotulon toteutuma on kesäkuun kohdalla kehittynyt reilusti yli talousarvion. Kaupungin sijoitusvarallisuuden arvo on puolestaan noussut vuodesta 1999 heinäkuuhun 2022 mennessä 88,5 prosenttia.

Kaupunginvaltuusto käsittelee myös kaupunginhallituksen esityksiä sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle myönnettävästä lisämäärärahasta, jolla katetaan kaupungin oma rahoitusosuus harrastamisen, koulujen kerhotoiminnan, varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistämisen hankkeissa, sekä päiväkotirakentamiseen myönnettävästä lisämäärärahasta 200 000 euroa, jonka myötä kaupunginhallitus voisi huomioida päiväkotirakentamisen päätöksenteossa myös hirsirakenteisen päiväkodin. Kaupunginvaltuuston kokousta voi seurata suorana lähetyksenä livekuvaukset.fi-sivuston kautta. Linkki löytyy myös Oulaisten kaupungin kotisivuilta.

Takaisin Jutut -sivulle