Oulaisten kaupunki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Oulaisten kaupunginhallitus päätti käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Päätös tehdään tuotannollisin ja taloudellisin perustein ja ne koskevat talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2024–2025.
Yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään heti kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen ja niiden on arvioitu päättyvän viimeistään 15.11.2023. Neuvottelut toteutetaan yhteistyötoimikunnassa. Henkilöstömenojen vähentäminen voi tarkoittaa lomautuksia, määräaikaisten palvelusuhteiden päättymistä, luonnollisen poistuman hyödyntämistä, osa-aikaistamisia, irtisanomisia, toimintojen uudelleen organisointia tai palveluiden ulkoistamista. Myös muutokset nykyisen henkilöstön työnjaossa ja tehtäväkuvissa ovat arvioinnin kohteena. Henkilöstön vähentämistarve tarkentuu talousarvion valmistelun yhteydessä.
Oulaisten kaupungin tilinpäätös vuonna 2022 oli reilut 4 miljoonaa euroa (sisältää viemärilaitoksen) alijäämäinen. Merkittävästi alijäämäisiä tilikausia ovat olleet myös vuodet 2018–2019 sekä 2021. Kuluvana vuonna talouden haasteita ovat merkittävästi kasvaneet henkilöstömenot ja korkokustannukset. Näistä syistä johtuen tilikausi 2023 tulee todennäköisesti olemaan negatiivinen.

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027 näyttävät haasteellisilta kuntatalouden näkökulmasta ja erityisesti Oulaisten kaupungille. Sekä talousarviovuosi 2024 että suunnitelmavuosi 2025 ovat merkittävästi alijäämäisiä. Valtiovarainministeriö on päivittänyt sote-siirtolaskelmat kuntien valmistuneiden tilinpäätösten perusteella. Koko valtakunnan tasolla valtionosuuksien määrä laskee 250 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Oulaisten kaupungin valtionosuudet vuodelle 2024 ovat 1,9 miljoonaa euroa (- 25,7 prosenttia) pienemmät kuluvaan vuoteen verrattuna. Kaupunginhallitus lähetti lautakuntien valmisteluun talousarvioraamin, jossa tuloslaskelma on noin 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen raamiin asetettujen tulo- ja menokehyksien sekä verorahoitusennusteiden mukaan.

Oulaisten kaupungin tulopohja tulee muuttumaan merkittävästi vuonna 2024, jolloin on välttämätöntä tarkastella sekä tuloja että menoja. Ennen vuoden 2022 tilinpäätöstä taseeseen oli kertynyt edellisten tilikausien ylijäämä reilut 3,7 miljoonaa euroa. Tilikauden 2022 alijäämäsiirron jälkeen taseen kumulatiiviseksi alijäämäksi muodostui yhteensä 361 854 euroa. Oulaisten kaupungin mukaan vastaavanlaisia vuosia Oulaisten kaupungin talous ei kestä.

Kaupungin toiminnassa on välttämätöntä tehdä pysyviä, rakenteellisia muutoksia, jotta talouden suunta saadaan käännettyä. Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2024 edellyttää toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaa henkilöstömenoihin kohdistuvia säästötoimia ja toiminnallisia muutoksia. Henkilöstömenot muodostavat vuoden 2023 talousarvion mukaan noin 46 prosenttia kaupungin toimintakuluista. On huomioitava, että toimenpiteet tarkentuvat talousarvion valmistelun edetessä.

Takaisin Jutut -sivulle