Oulaisten kaupunki avasi kuntalaiskyselyn päiväkotiasiassa

Uuden varhaiskasvatusyksikön rakentaminen Oulaisiin on siirtynyt suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa kysytään myös kuntalaisilta mielipiteitä siitä, millaisia asioita heidän mielestään pitäisi ottaa huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Kyselyn lisäksi laaditaan ennakkovaikutusten arviointien sekä henkilökunnan kuuleminen.

Oulaisten kaupungin sivistys ja hyvinvointilautakunta teki päätöksen esittää uuden neljäryhmäisen varhaiskasvatusyksikön rakentamisesta Rantakadulle. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin ottaa asiassa aikalisän ja laittoi asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Kuntalaiskysely löytyy OtaKantaa-palvelusta. Se on avoinna 20.-4.2.2022. Kysely löytyy täältä.

Takaisin Jutut -sivulle