Oulaisten kaupunki päätti henkilöstön muutosneuvotteluista

Kaupunginhallitus päätti, että Vahva Oulainen -toimenpideohjelma edellyttää 1,3 miljoonan euron sopeuttamistoimia vuonna 2023. Edelleen kaupunginhallitus päätti käynnistää muutosneuvottelut henkilöstöä koskettavista toimenpiteistä. Oulaisten kaupungin viime vuoden tilikauden tulos on noin 4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupunginhallitus päätti jätevedenpuhdistamon KVR-urakoitsijaksi Rakennusliike Sorvoja Oy:n. Kokonaisurakkahinta on noin 7, 5 miljoonaa euroa optiot huomioiden. Urakkasopimus syntyy ja allekirjoitetaan vasta, kun rahoitusmuodot on kilpailutettu ja kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen asiasta.

Kaupunginhallitus päätti, että Oulaisten kaupunki lähtee mukaan Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallinnoimaan KIVA-hankkeeseen. Kaupunginhallitus päättää varata vuosittaisen määrärahan 400 euroa vuosille 2023–2026 elinkeinopalvelujen talousarvioon.

Kaupunginhallitus päätti pyytää tekniseltä johtajalta lausunnon kuntalaisaloitteeseen, jossa vaaditaan pyörätien jatkamista Nesteen risteyksestä Isojärvi-Amiraalintien risteykseen.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n Oulaisten Amiraali Oy:lle myöntämälle 200 000 euron lainalle. Takauksesta peritään takausprovisio 0,50 prosenttia, joka peritään takautuvasti vuosittain tammikuussa jäljellä olevasta lainapääomasta ja ensimmäisen kerran 31.1.2024 mennessä.

Takaisin Jutut -sivulle