Oulaisten kouluverkkotyöryhmän toiminta käynnistyy

Oulaisten kaupunginhallitus on kokouksessaan 16. tammikuuta päättänyt, että osana esi- ja perusopetuksen suunnitelmaa 2024–2028 kaupungille laaditaan kouluverkkoselvitys, ja nimennyt asiaa valmistelemaan työryhmän. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsitteli kouluverkkoselvityksen kevään aikataulusuunnitelmaa keskiviikon kokouksessaan.

Kaupunginhallituksen toimesta kouluverkkotyöryhmän jäseniksi valittiin Ari Sarpola (puheenjohtaja), Saara Komulainen (sihteeri), Sari Myllykoski-Hanhela, Veli Tirilä, Hannu Yppärilä ja Mika Antikka sekä asiantuntijaksi Jarmo Mäkinen. Koulunjohtajat ovat lisäksi nimenneet keskuudestaan Kati Punkerin työryhmään asiantuntijaksi 18.1. palaverissaan. Kouluverkkotyöryhmä kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 27.1. Aikataulusuunnitelman mukaisesti kouluverkosta annetaan info kaupunginhallitukselle 30.1. ja järjestetään koulujen henkilökunnalle tarkoitettu infotilaisuus 6.2.

Koulukohtaiset kuulemistilaisuudet järjestetään viikolla 11 Jokiraitin koululla (Matkaniva, Lehtopää), Jauhinkankaan koululla, Petäjäskosken koululla ja Juho Oksan koululla (Juho Oksa, yläkoulu, Piipsjärvi). Maaliskuussa pidetään kouluverkkotyöryhmän ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan yhteinen seminaari. Huhtikuun aikana järjestetään valtuustoseminaari kouluverkosta, ja sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee esi- ja perusopetuksen suunnitelmaa 2024– 2028, joka sisältää myös ensimmäinen kouluverkkoselvityksen. Kaupunginvaltuusto päättää kouluverkosta kesäkuussa 2023. Kaupunginhallitus on linjannut, että kouluverkkoselvityksen valmistelun aikana on painotettava vahvasti osallisuutta ja viestintää.

Takaisin Jutut -sivulle