Oulaisten poliittisten puolueiden kannanotto: Oulaskankaan sairaalan toimintaa on vahvistettava

Sote-uudistuksen tavoitteena on luoda tasa-arvoisempi palvelujen saatavuus ja vähentää ihmisten välisiä terveys- ja hyvinvointieroja (www.stm.fi) Tästä huolimatta sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää, että Suomen sairaalaverkkoa karsitaan ja esimerkiksi Oulaskankaan sairaalan päivystystoimintaa tulisi merkittäviä muutoksia. Virkamiespohjaisen työryhmän esitykset jätettiin erimielisinä.

Sairaalaverkoston karsiminen ja päivystystoiminnan keskittäminen ovat ristiriidassa sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa. Työryhmän esitykset pohjautuvat mm. hyvinvointialueiden johtajien näkemykseen, eikä esityksistä ole tehty vaikuttavuusarvioita eikä taloudellisia laskelmia. Sairaalaverkoston karsiminen voi pahimmillaan pahentaa henkilöstöpulaa, lisätä merkittävästi ensihoidon kustannuksia ja ruuhkauttaa entisestään yliopistollisten sairaaloiden päivystystoimintaa.

Oulaskankaan sairaala tarjoaa sairaanhoidon palveluja suurelle osalle Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaista. Alueen ihmiset saavat sairaalasta hoitoa ja kiireellistä apua kohtuullisten etäisyyksien päässä kodistaan. Oulaskankaan sairaalan toiminta on nähtävä alueellisen tasa-arvon ja palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta merkittävänä. Toimintaa Oulaisissa tulee kehittää osana koko hyvinvointialueen palveluverkkoa.

Me Oulaisten kaupungin päättäjät katsomme, että työryhmän esitykset veisivät sote-palveluita väärään suuntaan. Toteamme, että Oulaskankaan sairaala on jo oman osuutensa hoitanut palveluiden keskittämisessä, kun synnytystoiminta lopetettiin vuoden 2018 lopussa. Alueemme ihmisten tasavertainen kohtelu edellyttää Oulaskankaan sairaalan päivystystoiminnan jatkumista nykyisellään ja erityisesti leikkaustoiminnan vahvistamista. Taloudellisia säästöjä hyvinvointialueet voisivat hakea esimerkiksi hallintoa keventämällä.

Sote-uudistuksen tavoitteisiin saavuttamiseen on vielä matkaa. Toimenpiteet pitää kohdistaa nyt oikeaa suuntaan.

Keskusta

Perussuomalaiset

Kristillisdemokraatit

Kokoomus

Sosialidemokraatit

Vasemmistoliitto

Takaisin Jutut -sivulle