Oulaisten väkimäärä vähenee – Ylivieskassa kasvaa

Oulaisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjut Lehtonen penää enemmän panostuksia mahdollisuuksien markkinointiin.

Tilastokeskuksen julkaiseman tuoreimman väkilukutilaston mukaan Oulaisten kaupungin väkimäärässä on tapahtunut elokuun jälkeen selvä notkahdus alaspäin. Lokakuun lopulla Oulaisissa oli asukkaita 7092, kun määrä oli vuoden 2020 lopussa 60 asukasta enemmän. Vielä heinäkuussa Oulaisiin muutti seitsemän henkilöä, mutta elokuussa kaupungista lähti 50 asukasta. Trendi on ollut tämän jälkeen miinusmerkkinen.

Vertailukohdaksi voidaan ottaa naapurikaupunki Ylivieska. Sen tämänhetkinen asukasluku on 15 385. Vuoden 2020 loppuun verrattuna väkimäärä on lisääntynyt 78 henkilöllä. Heinäkuun jälkeen asukkaita on virrannut kaupunkiin 85 hengen verran.

Oulaisten kaupunginhallituksen puheenjohtajan Marjut Lehtosen mukaan väkilukukehityksen muutos voi johtua monesta eri syystä. Yksi iso asia ovat alueen nuoret, jotka lähtevät syksyllä opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, mikä on hänen mielestään toisaalta hieno asia.
”Mutta varmasti meiltä lähdetään isoihin kaupunkeihin myös työn ja erilaisten palveluiden perässä. Valitettavasti tämä on ollut yleinen trendi jo pitkään”.

Lehtosen mukaan suunnan muuttamiseksi tarvitaankin nyt tulevaisuuteen tähtääviä päätöksiä. Tällainen on esimerkiksi uusi päiväkoti, joka on tehty nimenomaan lapsia varten.
”Perheet tekevät tänä päivänä päätöksiä lasten palveluiden ja hyvinvoinnin kannalta”.

Myös kaupungin yleisilme ja siisteys ovat isossa roolissa, kun mietitään sitä, millaisena potentiaaliset asukkaat Oulaisen näkevät. Marjut Lehtonen on sitä mieltä, että Oulaisiin pitäisi saada lisää työpaikkoja korkeasti koulutetuille.
”Meiltä lähdetään opiskelemaan muualle, mutta ei tulla opiskelujen jälkeen takaisin. Joko siksi, että oman alan töitä ei ole tai joutuisi kulkemaan pitkän matkan toiselle paikkakunnalle. Etätyö on osittain mahdollistanut paluumuuton, mutta mahdollisuuksien markkinointia pitäisi tehostaa”.

Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorviston mukaan heidän kaupungin asukasmäärän kasvu selittyy hyvillä palveluilla ja asuntotarjonnalla erilaisiin tarpeisiin. Merkittäviä vetovoimatekijöitä ovat myös uudet Taanilan ja Kaisaniemen koulut sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja kaupalliset palvelut.
”Ylivieskassa on paljon työpaikkoja. Meidän työpaikkaomavaraisuutemme on yli 100 prosenttia ja monissa yrityksissä on työvoimapula. Unohtaa ei pidä myöskään ammattikorkeakoulu Centriaa, joka houkuttelee”.

Maria Sorviston mukaan Ylivieskassa tehdään paljon asukasmarkkinointia tonteista ja asumisen mahdollisuuksista. Näkyvyyttä on parannettu myös valtakunnallisesti. Talousarviossa asukasmäärän tavoitekasvuksi on asetettu 50 henkilöä vuodessa.
”Olemme lisäksi aktiivisesti mukana Ylivieskassa järjestettävien tapahtumien tukemisessa, ne tuovat hyvää näkyvyyttä”.

Takaisin Jutut -sivulle