Oulaistenoja huutaa kunnostamista – aiheuttaa jo vakavan tulvauhan kiinteistöille

Aikoinaan vuolaana virrannut Oulaistenoja uhkaa patoutua paikoin pahastikin villinä kasvavan risukon ja puiden takia. Yksi pahimmista kohdista on Ojakankaantiellä asuvan Markku Veteläisen talon vieressä.

Markku Veteläinen on asunut Ojakankaantiellä sijaitsevassa omakotitalossa jo 34 vuotta. Ja kaikesta päätellen viihtynyt siellä perheensä kanssa oikein hyvin. On kuitenkin yksi asia, joka on kalvanut miehen mieltä jo useamman vuoden ajan. Nimittäin Oulaistenoja ja sen umpeen kasvaminen. Ojan pientareella seisoo runsaasti isoja lahoamaan päässeitä puita, joista osa on jo kaatunut ojaan, ja josta aiheutuu patoutumia ja sitä kautta tulvia.

Veteläinen näyttää paikan, johon vesi yleensä nousee kevättulvien aikana. Siitä ei ole enää kovin pitkä matka Veteläisen kiinteistölle. Jos vesi jatkaa nousuaan, voi se virrata Veteläisen keväällä kaivamaan salaojaan ja sitä kautta asuinrakennukseen asti.

”Jotain tälle ojalle on tehtävä. Ei sitä voi jättää tuohon tilaan. Se menee vain enemmän tukkoon”.

Markku Veteläinen ei ole jäänyt asian kanssa tuleen makaamaan. Hän on kysellyt eri viranomaisilta ja virkamiehiltä, miten tällaisessa tilanteessa tulisi menetellä. Avoimeksi näissä keskusteluissa on jäänyt ongelman peruskysymys: kenelle kuuluu Oulaistenojan rantojen pensaikkojen raivaaminen?

Oulaistenojaa hallinnoi Oulaisten osakaskunta, mutta sillä ei ole mahdollisuuksia alueen raivaamiseen. Markku Veteläinen on kuitenkin jo saanut osakaskunnalta luvan raivata oman kohtansa risukot pois, kunhan asiasta sovitaan maanomistajan kanssa, eikä risukasoja jätetä ojan penkalle. Markku Veteläinen kuitenkin sanoo, ettei hänellä itsellään ole tarvittavia koneita, joilla kaikki kaadetut risukot voisi ajaa sieltä pois.

Nyt tarvittaisiinkin kaikkien Oulaistenojan varrella asuvien yhteistä päätöstä saattaa alue maisemallisesti hyvään kuntoon.

”Löytyisikö yksituumaisuutta ja talkoomieltä tehdä raivaaminen talkoilla? Maisema avartuisi, veden virtaus paranisi ja tulvat eivät uhkaisi Oulaistenojan varrella olevia kiinteistöjä. Itse olisin valmis tekemään oman ja vähän muidenkin osuutta”.

Sen verran Markku Veteläinen on jo saanut tietää, että maisemointitalkoita varten voi hakea valtiolta avustusta. Rahan saamiseen tarvitaan kuitenkin ensin tarkat suunnitelmat ja urakan kilpailuttaminen.

Oulaistenoja on Markku Veteläisen mukaan noin 10 kilometriä pitkä. Vetensä oja saa Isojärveltä ja ojan laskupaikka on Pyhäjoki. Oulaistenojaan on tehty kunnostustoimia 60-70-luvuilla ja siitä on Markku Veteläisen naapuritiedon mukaan kalastettu aikoinaan haukeakin. 90-luvulla veden laatu ehti kuitenkin mennä huonoon kuntoon ja ojalle annettiin osuva nimi ”häkäoja”. Sittemmin alueella tehdyn viemäröinnin ansiosta on Oulaistenojankin tila saatu kuitenkin parantumaan.

Oulaistenojan kunnostus ei ole Markku Veteläisen mielessä ainut kohta Oulaisissa, jossa tarvittaisiin nyt tuumasta toimeen -asennetta. Katsoopa kaupunkia oikeastaan mistä suunnasta tahansa, löytyy sieltä paljon pajukkoa ja muuta hoitamatonta aluetta.

”Nykyään puhutaan paljon kaupungin viihtyisyydestä ja vetovoimaisuudesta. Mutta eihän tällainen maisema ketään puoleensa vedä. Jos tästä ajetaan kylälle päin, niin kummallakin puolella Merijärventietä on isot pajupuskat, vaikka kaupungissa pitäisi olla. Kyllä ympäristöä pitäisi hoitaa paremmin ja panostaa siihen. Maisemointiin saa varmasti avustusta ja sen kautta voisi työllistää esimerkiksi työttömiä, joilla on taitoa tehdä tällaista perkkaustöitä. Jonkun pitäisi ottaa nyt vastuu tästä”.

Takaisin Jutut -sivulle