Pelastuslaitos muistuttaa: Väestön suojaaminen kuuluu viranomaisen tehtäviin

Jokilaaksojen pelastuslaitokselle on tullut viime aikoina yhteydenottoja alueen asukkailta. Pelastuslaitokselta todetaan, että vaikka Suomeen ei kohdistu uhkaa, on ymmärrettävää, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saattanut aiheuttaa epätietoisuutta. Yhteydenotot ovat koskeneet muun muassa väestönsuojia.

Yleiset väestönsuojat on rakennettu Suomessa pääsääntöisesti suuriin kaupunkeihin sekä liikkuvaa väestöä suojaamaan. Harvaan asutuilla alueilla, kuten maaseuduilla ja omakotitaloalueilla, ei yleensä ole yleisiä väestönsuojia, eikä asukkaille ole osoitettu tiettyä suojapaikkaa. 

Myöskään Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella varautuminen ja väestönsuojelu eivät perustu yleisiin väestönsuojiin. On tärkeä huomioida, että näillä alueilla viranomaiset huolehtivat väestön suojaamisesta ja siihen liittyvistä tarvittavista toimenpiteistä joko siirtämällä väestöä uhan alta pois turvalliselle alueella tai osoittamalla suojapaikan lähialueelta.

Pelastuslaitokselta on myös tiedusteltu olemassa olevien väestönsuojien kunnossapidosta. Kiinteistön omistaja vastaa väestönsuojan ylläpidosta, kunnostuksesta sekä väestönsuoja-materiaalin hankinnasta. Väestönsuoja tulee pitää sellaisessa kunnossa, että se voidaan ottaa käyttöön 72 tunnin kuluessa. Väestönsuojan laitteet huolletaan säännöllisesti laitetoimittajan huolto- ja kunnossapito-ohjeiden mukaisesti. Väestönsuoja varusteineen tulee tarkastaa vuosittain. Huollon voi tehdä esimerkiksi kiinteistön muustakin huollosta vastaava taho. Väestönsuojan tiiveys varmistetaan tiiveyskokeella, joka tulee tehdä vähintään 10 vuoden välein. Tiiveyskokeen voi suorittaa henkilö, jolla on riittävä osaaminen kokeen suorittamiseen. 

Viranomaisten tehtäviin kuuluu pitää yllä väestön perushuoltoa ja yhteiskunnan toimintakykyä kriisitilanteissa sekä suojata väestöä tarvittaessa. Tätä kaikkea varten on laadittu etukäteissuunnitelmat ja toimenpiteitä on myös harjoiteltu. Suunnitelmat ovat Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella ajantasaiset.

”On ymmärrettävää, jos näinä poikkeuksellisina aikoina tuntee väsymystä, ärtymistä ja huolta. Tämän vuoksi on tärkeää ylläpitää yhteyksiä toisiin ihmisiin ja luoda turvallisuutta vuorovaikutuksessa. Jos sinulla on esimerkiksi iäkkäitä sukulaisia tai tuttavia, nyt on hyvä aika soittaa ja kysyä kuulumisia. Huolehdithan myös omista rutiineista, ravinnosta, riittävästä unesta ja liikunnasta”, pelastuslaitokselta muistutetaan.

Pelastuslaitos yhtenä sisäisen turvallisuuden viranomaisena päivystää vuorokauden ympäri.

Takaisin Jutut -sivulle