Pohde aloittaa yhteistoimintaneuvottelut – koskee enintään 3500 henkilöä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa yhteistoimintamenettelyn 26.2. Suunnitellut muutokset liittyvät muun muassa toimintatapojen yhtenäistämiseen, ostopalvelujen vähentämiseen sekä henkilöstön työtehtävien ja työntekopaikkojen muutoksiin. Lisäksi suunnitelmissa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen yksiköt, joissa palvelut voivat muuttua, supistua tai lakata. Yhteistoimintamenettely koskee enintään 3500 henkilöä.

”Suunnitelmat on laadittu väestön määrän ja palvelutarpeiden pohjalta. Niissä on huomioitu vaikutuksia muun muassa asiakkaisiin, henkilöstöön, välimatkoihin ja siihen, minkälaisissa tiloissa palvelut tuotetaan. Vaikka palveluverkko muuttuu, turvaamme asukkaiden lakisääteiset palvelut. Muutokset suunnitellaan yhdessä asiakkaita ja asukkaita kuullen”, sanoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Pohteeen tiedotteessa. 

Tilanteessa, jossa yksikön toiminta on muuttumassa, henkilöstölle tarjotaan yhteistoimintaneuvotteluissa työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaista vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle tai viranhaltijalle voidaan tarjota muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole tarjota tai henkilö ei ota vastaan tarjottua työtä, syntyy työnantajalle irtisanomisperuste. 

”Irtisanomisperusteiset muutokset koskevat suurelta osin palvelussuhteen ehtoja. Arviomme mukaan vaihtoehtoisia tehtäviä tulee olemaan tarjolla, mutta esimerkiksi työntekopaikka tai tehtävänkuva voi muuttua. Muutoksista neuvotellaan yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Tarvitsemme jatkossakin jokaisen ammattilaisemme”, korostaa henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti 20.11.2023 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta, joka oli edellytyksenä valtioneuvoston myönteiselle päätökselle hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta. Ohjelmalla tavoitellaan noin 90 miljoonan euron säästöjä. Valtiovarainministeriö seuraa ohjelman toteutumista.  

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta: sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivittämisestä, pelastustoimen tasapainotustoimista sekä hallintoon, tukipalveluihin ja maksuihin liittyvistä tasapainotustoimista.

”Toimenpidesuunnitelmat herättävät ymmärrettävästi keskustelua ja huolia. Toteutuessaan ne vaikuttavat asukkaiden tärkeisiin palveluihin ja monien pohdelaisten työhön. Tekemättä jättäminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto: vain uudistumalla voimme turvata alueemme asukkaiden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut ja varmistaa osaavan henkilöstön riittävyyden ja työhyvinvoinnin. Talouden tasapainotus on myös ehto sille, että saamme vastata alueestamme itsehallinnollisesti jatkossakin”, sanoo hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma. 

Yhteistoimintamenettely kestää vähintään lain edellyttämät kuusi viikkoa. 

Pohde järjestää muutoksiin liittyvän tilaisuuden kaikille alueen asukkaille 28.2.2024 kello 17. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä.

Takaisin Jutut -sivulle