Pohteen tulevaisuuslautakunta teki esityksen aluehallitukselle: hyviä uutisia Oulaskankaalle

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui 8.11. päättämään aluehallitukselle lähetettävästä esityksestä sote-järjestämissuunnitelman päivittämiseksi. Lopullisen päätöksen suunnitelmasta tekee hyvinvointialueen valtuusto kokouksessaan 20.11.

Tulevaisuuslautakunnan esityksen mukaan erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintaa toteutetaan jatkossa laajan palvelun sote-keskuksissa. Kuvantamisen palvelut tuotetaan harvemmissa yksiköissä kuin nykyisin. Myös akuuttiosastohoitoa keskitetään isompiin yksiköihin. Tulevaisuuslautakunnan äänestyksen jälkeen esitys sisältää myös Raahen yöpäivystyksen lakkauttamisen, ja päivystystä öisin tarvitsevat asukkaat hoidetaan OYSissa tai Oulaskankaalla. Tilalle esitetään kiirevastaanottoa iltaisin ja viikonloppuisin klo 22 saakka. Oulaskankaan palveluista, mukaan lukien erikoissairaanhoidon päivystys ja leikkaustoiminta, tehdään kokonaissuunnitelma vuoden 2024 aikana. 

”Kävimme esityksestä pitkiä keskusteluja ja äänestyksiäkin pidettiin, vaikka hyvässä yhteistyössä esitystä teimme. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman osana tehty esitys ja sen toimenpiteet eivät ole helppoja ratkaisuja kenellekään meille päättäjille, mutta tulevaisuuslautakunta on kuitenkin ottanut talouden reunaehdot vakavasti. Näillä ratkaisuilla pyritään turvaamaan lakisääteiset palvelut. Toimintatapojen muutos edellyttää pitkäjänteistä työtä hyvinvointialueen eri tasoilla. Nyt tehty esitys on nähtävä osana tätä jatkumoa. Lautakunta myös kantaa huolta henkilöstön riittävyydestä ja jaksamisesta, sanoo kokouksen puheenjohtajana toiminut Rami Rauhala Pohteen verkkosivujen tiedotteessa.  

Tulevaisuuslautakunnan esitys sisältää myös linjauksia sote-keskusverkkoon. Esityksen mukaan laajan palvelun sote-keskuksia on Pohjois-Pohjanmaalla kolme, sote-keskuksia 13 ja sote-yksiköitä 19. Sote-yksiköissä on tarpeiden mukaiset sote-palvelut ja niiden palvelu voi olla osa-aikaista. Palveluvalikoima voi vaihdella yksiköittäin ja yksikkö voi sijaita muun palvelutoiminnan yhteydessä. Palvelujen muuttamista liikkuviksi ja/tai digitaalisiksi arvioidaan kuuden nykyisen yksikön osalta. Oulun uuden sote-keskuksen valmistelua jatketaan. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. 

Lautakunnan esitys ei pidä sisällä leikkauksia omaishoidon tukeen, vammaisten työosuusrahaan, maksuttomaan ehkäisyyn ja lapsiperheiden kotipalveluun. Tulevaisuuslautakunnan esitys talouden tasapainottamisen toimenpiteistä on noin 79 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Tulevaisuuslautakunta esittää aluehallitukselle myös harkinnanvaraisten asiakasmaksujen korottamista ja maksuttomien B-lausuntojen muuttamista maksulliseksi, ostopalvelujen indeksikorotusten tason määrittämistä sekä johtamisjärjestelmän toimivuuden analysointia. 

– Viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat yhdessä tehneet todella hyvää työtä ja löytäneet ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi pikaisella aikataululla. Mikäli päätökset aluevaltuustossa etenevät esitetyllä tavalla, jokainen toimenpide tullaan suunnittelemaan huolellisesti yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa, toteaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Tulevaisuuslautakunnan esitys etenee seuraavaksi käsittelyyn aluehallitukseen, joka käsittelee ja päättää esityksestä osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa tiistaina 14.11. Aluehallituksesta tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma etenee aluevaltuuston päätöksentekoon 20.11. 

Takaisin Jutut -sivulle