Pyhäjoella valmiudet energiantuotannon suurhankkeelle – esiselvitys Hanhikiven alueen mahdollisuuksista valmistui

Pyhäjoen kunnassa Hanhikiven alueella on edelleen erinomaiset mahdollisuudet energiantuotantoon ja energian jatkojalostukseen, todetaan 23.2.2024 valmistuneessa selvityksessä. Kyseessä on esiselvitys, joka on laadittu osana Pyhäjoen kunnan käynnistämää Puhtaan ja vakaan energiatuotannon kehittäminen Pyhäjoen talousalueella – hanketta.

”Esiselvityksen perusteella voimme todeta, että Pyhäjoen alue on valmis uudelle vihreää siirtymää tukevalle energiantuotannon suurhankkeelle, joka perustuu joko ydinvoimaan, uusiutuvaan energiaan tai näiden yhdistelmään”, summaa esiselvityksen tuloksia Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen. Selvityksen mukaan sähkön kysyntä Suomessa kasvaa merkittävästi vihreän siirtymän edetessä. Kysyntään vastataan pitkälti uusiutuvalla energialla, mutta myös vakaata sähköntuotantoa tarvitaan. Vakaan energiantuotannon tarve olisi esiselvityksen mukaan mahdollista kattaa ydinvoimalla. Pyhäjoella sijaitsevan Hanhikiven alueen todetaan selvityksessä soveltuvan edelleen erinomaisesti ydinvoiman tuotantoon.

”Lisäksi alue soveltuisi hyvin myös esimerkiksi vedyn ja siitä jalostetun ammoniakin valmistukseen. Hanhikiven alue on eurooppalaisittain harvinainen, sillä sitä on jo valmisteltu energiantuotannon tarpeisiin”, täydentää hankkeen projektipäällikkö Sanfrid Lindblom.

Pyhäjoen kunta käynnisti Puhtaan ja vakaan energiatuotannon kehittäminen Pyhäjoen talousalueella -hankkeen helmikuussa 2023. Hankkeen tavoitteena on selvittää erilaisia energian tuotanto- ja jatkojalostusmahdollisuuksia Pyhäjoella. Hankkeessa pyritään löytämään niin teknologisesti, taloudellisesti kuin aikataulullisesti parhaat ratkaisut jo rakennettua infraa ja paikallista toimintaympäristöä hyödyntäen. Työssä kartoitetaan myös kansallisia ja kansainvälisiä energia-alan toimijoita, ja sitoutetaan heitä alueen energiasektorin kehittämiseen. Nyt valmistunut esiselvitys päätti hankkeen ensimmäisen vaiheen. Seuraavaksi käynnistetään alueellisen toimenpidesuunnitelman laatiminen esiselvityksen tuloksia hyödyntäen. Toimenpidesuunnitelman on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle AKKE-rahoituksen.

Takaisin Jutut -sivulle