Pyhäjoki palautettava entiseen loistoonsa

Oulaistenkoski on tuttu paikka kokoomuskansanedustaja Janne Heikkiselle, jonka vuoro oli vierailla viime viikolla Oulaisissa. 

Pyhäjoen kunnostaminen entiseen loistoonsa on kokoomuksen kansanedustajalle, Janne Heikkiselle sydämen asia. Hän on kahlannut nuorempana perhokalastuskisoissa Pyhäjoessa myös Oulaistenkosken kohdalla sanojensa mukaan kainaloitaan myöten, joten niin sanottua käytännön kokemusta tähän aiheeseen häneltä kyllä löytyy. 

”Unelmatilanne olisi se, että lohikannat elpyisivät Pyhäjoessa ja joki palautuisi entiseen loistoonsa. Myös matkailulliset arvot ovat tärkeät. Joen rannassa asuvat ihmiset saisivat nauttia luonnontilaisesta joesta, mitä se on ennen sotia ollut”, tähdensi Janne Heikkinen viime torstaisella Oulaisten vierailullaan. 

Heikkinen muistuttaa vesivoimayhtiöiden vastuusta Pyhäjoen elinvoimaisuuden ylläpitämisessä.  

”Joki on meille kaikille yhteinen, ja se, joka siitä saa taloudellista hyötyä, on velvollinen takaamaan sen, ettei kaikkea vettä tulpata, vaan jokeen jätetään myös virkistysvirtaama”. 

Oulaistelainen kaupunginvaltuutettu Tommi Oja nosti taannoin Pyhäjoen virkistyskäytön esille omassa valtuustoaloitteessaan. Hänen mukaansa joen pitää olla Oulaisille paljon muutakin kuin keväisin ohi menevä tulva.  

”Aloite on edelleen käsittelyssä ja Oulaisissa käsittelyajat ovat tunnetusti pitkät. Toivoisin, että tästä aloitteesta otettaisiin vaarin. Ne, jotka ovat täältä kotoisin, tietävät Pyhäjoen arvon. Oma isävainaakin on sieltä paljon rapuja aikoinaan saanut”, muistutti Tommi Oja. 

Pyhäjoen kunnostamisen lisäksi kansanedustajavierailun puheenaiheena olivat tie- ja liikenneasiat. Janne Heikkinen muistutti, että hän on tehnyt kahtena edellisenä vuonna eduskunnassa talousarvioaloitteen Oulainen-Pyhäjoki -tiepätkän kunnostamiseen liittyen. Heikkisen mukaan tämän tieosuuden nostaminen Elyn prioriteettilistalla vaatii nyt pikaisia toimia.  

”Tie alkaa olla vaarallisessa kunnossa ja sen ympäristössä toimii merkittäviä elinkeinoja”. 

Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen päättyminen ainakin toistaiseksi oli iso takaisku ei vain Pyhäjoen kunnalle ja Raahen seutukunnalle vaan myös laajemmin alueen yrityksille, joista moni toimii myös Oulaisissa. Oulaisten kokoomuksen Pekka Rahkola totesi, että Pyhäjoen ydinvoimala-alueen rakentamiseen on pistetty tähän mennessä rahaa jo noin 700 miljoonaa euroa, mutta tämä raha ei ole mennyt hukkaan. Hän uskoo, että jonkun toisen laitetoimittajan kanssa ydinvoimala tullaan vielä rakentamaan. Samoilla linjoilla on myös kansanedustaja Janne Heikkinen. 

”Valtion pitää olla Pyhäjoen tulevaisuuden takia aktiivinen. Haastoimme äskettäin hallitusta siitä, voiko Suomi reagoida vielä nopeammin ja pyrkiä löytämään länsimaisen tai Venäjää luotettavamman laitetoimittajan tilalle. Yhteiskunta sähköistyy ja ilman valtion merkittävää alkuponnistusta ydinvoimalahanketta ei saada liikkeelle”. 

Kansanedustaja Janne Heikkinen vieraili Oulaisissa myös yrityksissä. Vierailujen aikana esille nousi keskustelu työvoiman saatavuudesta ja työvoimapulasta. Heikkinen nosti pöydälle Oulaisten kaupungin työttömyysprosentin, joka on 6,9. Se on hänen mielestään paikallisesti erittäin hyvä. Samanlainen tilanne ei kuitenkaan ole kaikissa kunnissa. Heikkisen mukaan nyt onkin panostettava siihen, että työn vastaanottamisesta tehdään kaikille nykyistä houkuttelevampaa. 

”Siihen poliitikkojen pitäisi löytää rohkeampia ratkaisuja. Pitää olla aito kannustin ottaa työtä vastaan. Tämä tarkoittaa samalla sosiaaliturvan kannalta uutta pohdintaa”. 

Hoitajapula koskettaa tällä hetkellä koko maata, niin myös Oulaista. Janne Heikkisen mukaan poliitikoilla on kuitenkin kohtuullisen vähän mahdollisuuksia puuttua keinoihin, joilla hoitaja-alan houkuttelevuutta voidaan lisätä.  

”Työn verotusta pitää madaltaa maltillisesti, jotta työn tekemisestä jää enemmän käteen. Johtamisen kehittäminen, työolosuhteet ja työssä jaksaminen ovat myös asioita, joissa on vielä paljon tekemistä. Katson nyt hyvin paljon myös niitä ihmisiä, jotka ovat hakeutuneet hyvinvointivaltuustoihin. Heidän pitää pohtia, miten hoitajien työoloja pystytään sujuvoittamaan ja arkea parantamaan”. 

Janne Heikkinen on huolissaan viime aikoina merkittävästi kohonneista elin- ja polttoainekustannuksista. Inflaatio on kouraissut hänen mielestään kovalla kädellä erityisesti harvaan asuttua Suomea. Kun tähän mennessä suomalaisten keskimääräinen työssäkäyntialue on ollut noin 100 kilometriä, voi jatkossa olla, ettei kaikilla ole varaa ottaa työtä vastaan kotikunnan ulkopuolelta.  

”Eduskunnassakin näkee valitettavasti isoja maailmankuvallisia eroja kansanedustajien kesken. Moni heistä asuu toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrella, mutta todellisuus on toinen. Työpaikka ei katso kuntarajoja”, muistutti Janne Heikkinen.  

Oulaisten vetovoimatekijäksi Janne Heikkinen nimesi sen, että kaupunki on yllättävän lähellä kaikkea. Esimerkkeinä hän mainitsee Kalajoen tarjoamat matkailupalvelut sekä Oulun kulttuuritarjonnan. Toisaalta Oulainen itsessään tarjoaa asukkailleen luonnonrauhaa, jota ei monestakaan kasvukeskuksesta voi saada. 

”Metsästyksestä, kalastuksesta, ulkoilusta ja omasta tilasta nauttivana yksilönä sitä mieluummin asuu täällä kuin kaupungin sykkeessä. Täällä ovat kuitenkin kaikki peruspalvelut hyvin lähellä. Onhan se päätöntä, että esimerkiksi Helsingissä ihmisillä menee 1-2 tuntia peruspalveluihin pääsemiseen”.  

Takaisin Jutut -sivulle