Rottahavaintoja Oulaisissa – kiinteistöjen omistajia ja taloyhtiöitä kehotetaan ryhtymään toimenpiteisiin

Rottien torjunnassa tärkeintä on ennaltaehkäisy. Kuvan rotta ei liity tapaukseen.

Oulaisten kaupungin alueella on tehty vuoden 2021 syksystä lähtien useita rottahavaintoja eri puolilta kaupunkia. Havaintoja on ilmoitettu terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisille jälleen tänä syksynä. Ilmeisesti myös yhdyskuntia on syntynyt joillekin alueille. Kiinteistöjen omistajia ja taloyhtiöitä kehotetaan ryhtymään toimenpiteisiin rottien lisääntymisen ehkäisemiseksi, jotta Oulaisiin ei kehittyisi rottaongelmaa.

Rottien torjunnassa tärkeintä on ennaltaehkäisy. Tarpeettomat rotille soveltuvat suojapaikat on syytä poistaa tonteilta, syksyn omenasadon omenat kerätä maasta mahdollisimman nopeasti, lintujen ja siilien ruokintapaikat tarkistaa ja siivota säännöllisesti. Biojätteen saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa kannellisessa kompostorissa, puutarhajäte tulee kompostoida tai toimittaa hyötyjäteasemalle tai lajittelupihalle, ja jätehuolto on järjestettävä siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan. Tarvittaessa rottia voidaan torjua erilaisin loukuin tai torjunta-ainein. Torjuntatoimien tekeminen samanaikaisesti useamman kiinteistön alueella on suositeltavaa.

Mikäli on tarpeellista hävittää rottia kemiallisilla torjunta-aineilla, tulisi se tehdä keskitetysti koko ongelma-alueella ja yhteistyössä tuhoeläintorjuntaan perehtyneen tahon kanssa. Terveydensuojeluviranomainen tai ympäristönsuojeluviranomainen ei tee myrkytyksiä eikä neuvo myrkytyksen suorittamisessa. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen. Yksittäisistä rottahavainnoista ei tarvitse ilmoittaa, eivätkä satunnaiset havainnot yksittäisistä rotista yleensä johda toimenpiteisiin. Ohjeet rottahaitan ehkäisyyn ja poistamiseen ovat luettavissa kokonaan Oulaisten kaupungin kotisivuilla www.oulainen.fi etusivun ajankohtaista-osiossa.

Takaisin Jutut -sivulle