Seurakunnan viime vuosi reilut 200 000 euroa ylijäämäinen

Oulaisten kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan viime vuoden tilikauden tuloksen, joka on reilut 200 000 euroa ylijäämäinen. Toimintakulut alittuivat suunnitellusta talousarviosta reilut 130 000 euroa, koska kaikkia toimintaa ei ole pystytty järjestämään koronarajoituksista johtuen suunnitelmien mukaisesti. Investointeihin käytettiin vuoden aikana reilut miljoona euroa. Merkittävin investointi oli kirkon paanukaton osittainen uusiminen, johon seurakunta sai Kirkkohallitukselta avustusta vajaat 220 000 euroa. Lisäksi Paanu ry lahjoitti seurakunnalle nimikkopaanujen myynnillä keräämänsä tuoton, reilut 11 300 euroa. Vuodelle 2022 arvioidaan paanukaton peruskorjaukseen menevän vielä reilut 100 000 euroa.

Oulaisten seurakunnalla oli vuoden lopussa seurakuntatalon peruskorjausta varten otettua lainaa jäljellä reilu 216 000 euroa. Kirkon paanukaton peruskorjaukseen nostettiin uutta lainaa 400 000 euroa.

Seurakunnalle kertyi toimintatuottoja viime vuonna reilut 155 000 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot lisääntyivät 54 000 euroa. Tämä johtuu muun muassa puidenmyyntituotoista (33 000 euroa).

Viime vuoden vuosikate oli 330 000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat yhteensä 128 000 euroa, jotka pystyttiin kattamaan vuosikatteella täysimääräisesti.

Seurakunnan jäsenyys on edelleen laskenut. Vuoden 2021 vähennys jäsenmäärässä oli 72 henkilöä. Kirkosta eronneita oli 61 ja liittyneitä 19. Talousjohtaja Mervi Heikkilä-Matinlauri toteaa seurakunnan talouden olevan tasapainossa. Päänvaivaa tulevaisuuteen luo kuitenkin laskeva jäsenmäärä.

”Joudumme jatkossakin miettimään ja hakemaan uusia toimintatapoja, joista voisi syntyä taloudellisia säästöjä sekä miettimään investointien toteuttamisaikatauluja”.

Takaisin Jutut -sivulle