Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää uuden päiväkodin rakentamista Rantakadulle

Oulaisten kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta teki päätöksen esittää uuden neljäryhmäisen varhaiskasvatusyksikön rakentamisesta Rantakadulle. Lautakunnan toiveena olisi saada uuden yksikön rakentaminen käyntiin kevään aikana ja valmiiksi vuoden 2022 aikana. Asian käsittely on kesken ja seuraavana asia siirtyy kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto kevään 2022 aikana. Jos kaupunginhallitus ja -valtuusto päättävät varhaiskasvatusyksikön rakentamisesta, niin talven aikana tehdään lapsi- ja yritys- EVAt eli ennakkovaikutusten arvioinnit. Niissä käydään eri ryhmien kanssa vielä suunnitelmia läpi ja kuunnellaan toiveita ja palautetta suunnittelun tueksi. Tämän lisäksi edessä on vielä kuntalaiskuuleminen. Suunnitteluun nimetään työryhmä, johon kuuluu henkilökuntaa ja rakentamisen asiantuntijoita.

Työryhmä on laatinut tarveselvityksen, jonka lautakunta on hyväksynyt syksyllä 2021. Selvityksen perusteella varhaiskasvatuksen tarve on lisääntynyt kaupungin tuotantona ja on etsitty erilaisia ratkaisuja ja väliaikaisratkaisuja tarpeen tyydyttämiseksi. On selvitetty kaupungin omistamat tilat, vapaana olevat muiden tilat sekä vapaat rivi- ja omakotitalot. Syksyn ja talven aikana on avattu kaksi väliaikaista varhaiskasvatusyksikköä 14 lapselle: Papinkadulle Pikkumetso ja Jouhtenentielle Pikkulinna.

Lautakunta on käynyt periaatekeskustelun investoineista 2022-2026. Korkeimmalle ja kiireellisimmäksi kohteeksi lautakunta nosti uuden varhaiskasvatusyksikön rakentaminen niin pian kuin mahdollista. Oulaisten kaupunginvaltuuston ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan yhteisessä seminaarissa tiistaina 4.1. keskusteltiin lisätilojen tarpeesta varhaiskasvatukseen.

Työryhmä on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja tilojen saneeraamisesta päiväkotikäyttöön ja uusien varhaiskasvatusyksiköiden rakentamisen mahdollisuuksista. Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2022 investoinnit ja varannut lisätilan ratkaisulle 2 miljoonaa euroa.

Valtuustoseminaari 4.1.20222 antoi lautakunnalle askelmerkit, miten lisätila olisi hankittava. Seminaarin keskustelujen perusteella eniten kannatusta sai uuden neljäsarjaisen varhaiskasvatusyksikön rakentaminen Juho Oksan koulun läheisyyteen.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti 12.1. kokouksessaan esittää uuden neljäryhmäisen varhaiskasvatusyksikön rakentamista Rantakadun ja Siltakadun (nk. ”Riihenmutka”) kaupungin omistamalle tontille.

Seuraavana asia siirtyy kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus voi hyväksyä lautakunnan päätöksen, palauttaa se takaisin lautakunnalle tai muuttaa päätöstä. Asia on kaupunginhallituksen asialistalla maanantaina 17.1.

Takaisin Jutut -sivulle