Sote-uudistus mullistaa monta asiaa

Palvelutaso pysyy samana Oulaisissa, mutta monet tutut rutiinit muuttuvat ensi vuoden alussa.

Oulaisten kaupunki ponnistaa uuteen vuoteen miinusmerkkisen tilikauden päätteeksi. Positiivisesti sujunut alkuvuosi suli kesän jälkeen, kun verotuloissa tapahtui merkittävä muutos vuoden 2021 verotuksen valmistuttua. Samaan aikaan kasvaneet tarpeet sosiaalitoimessa, sivistystoimessa ja teknisessä toimessa kasvattivat merkittävästi käyttötalouden menoja. Käyttötalouden menot kasvoivat noin 6 prosenttia.

Lisämäärärahaa jouduttiin myöntämään perusturvan talousarvioon 2,3 miljoonaa euroa, teknisen toimen talousarvioon 300 000 euroa ja sivistyslautakunnalle noin 1,4 miljoonaa euroa. Näin ollen lokakuun lopussa tilikauden alijäämä oli noin 1,8 miljoonaa euroa.
Näyttää vahvasti siltä, että loppuvuoden positiivinen verotulojen kehitys, koronakustannusten täysimääräinen korvaaminen tai kustannusten kasvun tasaantuminenkaan eivät enää palauta tilinpäätöstä ylijäämän puolelle. Lokakuun lukujen perusteella kaupungin koko 3,7 miljoonan euron oma pääoma joudutaan käyttämään vuoden 2022 tilikauden tappion kattamiseen.
Talousarvio vuodelle 2023 on poikkeuksellinen, koska sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden tehtäväksi 1.1.2023. Samalla siirtyvät siivous- ja ateriapalvelut kuntien ja hyvinvointialueen perustamaan In house yhtiöön PPE-Köökki Oy:hyn.
”Muutos tarkoittaa noin 300 työntekijän lähtemistä. Meille jää noin 200 työntekijää”, toteaa kaupunginjohtaja Riikka Moilanen.

Koska sote-uudistus leikkaa kaupungin verotulopohjaa, jäävät jatkossa katettavaksi pienemmillä verotuloilla lainojen lyhentäminen sekä investoinnit. Alustavien laskelmien mukaan kaupungin jäljelle jäävien tehtävien nettokustannukset ovat 20,6 miljoonaa euroa. Kunnallisverosta tehtävien vähennysten (12,36 prosenttia) jälkeen kunnallisverotulot ovat 11,9 miljoonaa euroa, kiinteistöverotulot 2,1 miljoonaa euroa ja yhteisöveron tuotto 1,3 miljoonaa euroa.
Kaupunginjohtaja Riikka Moilasen mukaan vuoden 2023 talousarvio turvaa kaupunkilaisten palvelut nykytasoisena.
”Kyllä talousarvio on suunniteltu niin, ettei se sisällä palveluihin kohdistuvia leikkauksia. Ei kuitenkaan sovi unohtaa sitä, että ensi vuonna sote-palvelut siirtyvät meiltä pois. Mietin sitä, että ovatkohan kaikki kuntalaiset arjessaan havahtuneet tähän. Terveyskeskuksessa ja Rantakartanossa ovat edelleen tutut kasvot töissä, mutta palkanmaksajan nimi vaihtuu. Jos ihmisillä tulee kysymyksiä sote-palveluihin liittyen, me emme voi oikeastaan vastata enää niihin, vaan joudumme ohjaamaan kysymykset hyvinvointialueen vastuuhenkilöille. Se on merkittävä muutos. Emme siis voi luvata, että kaikkia asiat pysyvät samanlaisina ensi vuonna. Tähän liittyy Vahva Oulainen -uudistusohjelma, jossa tulemme käymään läpi esimerkiksi kouluverkkoa ja mitä palveluita tuotamme”.

Talousarvion ylijäämä on reilut 238 000 euroa. Vuosikate on 2,7 miljoonaa euroa ja se kattaa poistot. Poistojen määrä on vuonna 2023 noin 105 000 euroa enemmän kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Tämän takia investoinnit tulee pitää jatkossa maltillisina, jotta kaupungin talous pysyy taloudellisesti kestävällä tasolla. Talousarviossa investointeja on kaikkiaan noin 5 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja ovat päiväkodin rakentaminen, johon käytetään ensi vuonna 1,8 miljoonaa euroa kokonaissumman ollessa 3 miljoonaa euroa. Taidetalo Väinölän piha- ja puistoalueen remontti vie ensi vuonna 450 000 euroa. Viemärilaitosinvestointi maksaa ensi vuonna 5 miljoonaa euroa.
Sijoitusvarallisuus on ollut pelastusrengas, johon Oulaisten kaupunki on pystynyt turvautumaan tiukkojen aikojen koittaessa. Tämän vuoden osalta ollaan kuitenkin senkin suhteen erilaisessa tilanteessa. Sijoitusvarallisuuden arvo on tipahtanut merkittävästi huippuvuosien luvuista.
”Sijoitusvarallisuuden hoito on pitkäjänteistä työtä. Kun reporahat noin 10 miljoonaa euroa pistettiin aikoinaan sukan varteen, on sen arvo noussut parhaimmillaan yli 20 miljoonaan euroon. Nyt on kuitenkin tullut kuoppa vastaan. Sijoitusten tuotot ovat sulaneet vuoden 2020 syksyn tasolle ja tilinpäätökseen on odotettavissa merkittävä markkinahintoihin perustuva alaskirjaus”, Moilanen toteaa.

Riikka Moilanen lupaa ensi vuonna tarkastelua myös kaupungin johtamisjärjestelmään. Keskeinen syy tähän on se, että sote-uudistus kiepauttaa kaupungin toiminnan erilaiseen asentoon.
”Tarkoituksena on satsata entistä enemmän kaupungin vetovoimatekijöihin. Tulemme varmasti uusimaan lautakuntarakennetta ja hiomaan eri tavalla organisaation sellaiseen kuntoon, että se tukee elinvoimaisuuden vahvistamista”.

Takaisin Jutut -sivulle