Suomen parasta koulutusta Centriassa

Centria-ammattikorkeakoulun tekniikan alan ja ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuneet arvioivat koulutuksensa Suomen ykköseksi. Näin kertoo opetusjohtaja Jennie Elfving.
”Centria-ammattikorkeakoulu menestyi jo kolmatta kertaa hyvin valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn tuloksissa. Centriassa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat arvioivat koulutuksensa Suomen parhaaksi. Myös Centrian tekniikan alan opiskelijat rankkasivat koulutuksensa ykköseksi 18 tekniikan alan koulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun joukossa”.
Opetusjohtaja Jennie Elfvingin mukaan tekniikan aloihin tässä kyselyssä kuuluvat insinöörikoulutukset lukuun ottamatta tieto- ja viestintätekniikkaa. Oulaisten työllisyyspalvelukeskus Portissa Oulaisten työllisyyshanketta kaikille oulaistelaisille työttömille vetävä sosionomi (YAMK) Ulla Löytynoja pitää Centriassa saatua koulutusta huippulaadukkaana. Hän valmistui viime vuonna sosionomin ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta.
”Valmistuin sosionomiksi vuonna 2015 Centria Ylivieskasta ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritin Kokkolassa opiskellen työn ohessa”.

Ulla Löytynojan mukaan opetus oli hyvää, laadukasta ja työelämälähtöistä. Erityisesti hänen mieleensä jäivät luennot erilaisia yrityksiä edustavilta tahoilta.
”Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvisti osaamistani johtamisen, kehittämisen ja talouden eri osa-alueilta”.
Ulla Löytynoja piti opiskelunsa tähtihetkenä opinnäytetyönsä valmistumista.
”Se vei kolmanneksen koulutusajasta ja oli 30 opintopisteen arvoinen suoritus. Tein sen työelämälähtöisesti eli miten asiakkaani kehittäisivät työllisyyspalveluja pohtien samalla, mitä hankkeeni voisi tehdä työttömien hyväksi”, Löytynoja jatkaa.
Valmistumisen jälkeen Ulla Löytynoja listaa, että koulutus antoi todella paljon varmuutta ja osaamista monenlaiseen tekemiseen.

Vuosittaisessa valmistuville opiskelijoille suunnatussa kyselyssä opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Centria-ammattikorkeakoulusta kyselyyn vastasi 630 valmistuneesta 556 opiskelijaa. Koulutusta arvioidaan kyselyssä asteikolla 1-7. Centria-ammattikorkeakoulu sijoittui ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen kokonaisarvioinnissa 22 ammattikorkeakoulun joukossa viidenneksi keskiarvolla 5,4. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen osalta Centria sai parhaat arvosanat keskiarvolla 5,9.

Valmistuvien opiskelijoiden kyselyssä on 13 eri osa-aluetta, joissa arvioidaan muun muassa opintojen sisältöjä. Centriassa opiskelijat ovat tyytyväisimpiä opiskeluun ja harjoitteluun.

Takaisin Jutut -sivulle