Työpajan kautta työelämään

Oulun eteläisen työpajat siirtyivät vuoden alusta hyvinvointialue Pohteen alaisuuteen.

Aiemmin kuntien järjestämä kuntouttava työtoiminta siirtyi vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden vastuulle. Vastuuyksikköpäällikkö Jani Haaviston mukaan työtoimintaa kehitetään Pohteessa enemmän tavoitteellisempaan suuntaan. Toisin sanoen asiakkaiden tilanne huomioidaan aina yksilöllisesti. Tästä syystä työpajoilla toimivien yksilövalmentajien määrää on lisätty. Oulaisissakin tarvetta on yhdelle uudelle puutyöpajan ohjaajalle.
”Työvalmentajat keskittyvät työn ohjaamiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen. Yksilövalmentajat taas opastavat enemmän muun muassa siviilipuolen asioissa kuten esimerkiksi eri tukien saamisessa”, kertoo Jani Haavisto.

Vastuuyksikköpäällikkö Jani Haaviston mukaan työtoimintaa kehitetään Pohteessa enemmän tavoitteellisempaan suuntaan. Toisin sanoen asiakkaiden tilanne huomioidaan aina yksilöllisesti.


Haaviston mukaan Oulun eteläisen alueen työpajoissa on ollut kirjava määrä erilaisia käytäntötapoja. Nyt Pohteen aikana toimintamallia aiotaan yhdenmukaistaa koko alueella.
”Toki kuntakohtaisiakin eroja löytyy ja ne otetaan huomioon”, muistuttaa Jani Haavisto.
Jani Haavisto myöntää, että Pohteen toiminnan alussa asiakkaiden ohjautuminen työpajalle oli huonompaa, mikä on ymmärrettävää, koska kyseessä on aivan uusi organisaatio.
”Nyt asiakasvirta on alkanut tasaantua. Se, mikä on myös vaikuttanut asiakasmääriin, on, että me teemme asiakkaille oikea-aikaista palvelutarpeen arviointia. Täysin työkykyisiä asiakkaita ei ohjatakaan kuntouttavaan työtoimintaan, vaan suoraan työmarkkinoille. Sitten taas toisten asiakkaiden työkyky on eri syistä vielä sen verran heikolla pohjalla, jonka takia kuntouttava työtoiminta ei ole heille vielä oikea palvelu, vaan tarvitaan ensin muita palveluita. Tämäkin leikkaa osaltaan asiakasmäärää”, Haavisto toteaa.

Kuvassa Oulaisten työpajan ohjaajat Suvi Hakala, Jari Juntunen ja Mira Sainila. 

Oulaisten työpajan toiminnoista puutyöpaja, elektroniikkapurkupaja, kädentaitojen paja sekä keittiöpaja jatkavat entiseen tapaansa. Sen sijaan aikaisemmin hyvin suosittu pyöränkorjauspaja on lopettanut toimintansa, koska se ei voi kilpailla samalla alueella toimivien saman alan yritysten kanssa. Tällä hetkellä työpajalla korjataan enää kaupungin työntekijän toimesta Ukrainan pakolaisille lahjoitettuja sekä kaupungin omia polkupyöriä.
Elektroniikkapurkupajalle tulee purettavaksi tavaraa niin yksityisiltä ihmisiltä kuin julkiselta puolelta. Kyse on kodin pienelektroniikasta. Sen sijaan esimerkiksi pakastimia tai mikroaaltouuneja työpaja ei ota vastaan.
”Laitteita voi tuoda meille suoraan, kunhan siitä sopii etukäteen”, muistuttaa yksilövalmentaja Mira Sainila.

Noin vuoden verran Oulaisten työpajalla työskennellyt Pauli Mäntykangas tekemässä seinämaalausta.Käsityöpajalla tehdään monenlaisia käsitöitä kuten koruja, mattoja, lapasia ja maalauksia. Käsityöpajalaisten tekemiä tuotteita myydään käsityöpajalla sijaitsevassa puodissa.
”Opettelemme toimimaan ryhmässä, tekemään rohkeasti uusia asioita ja uskallamme epäonnistua, purkaa ja aloittaa alusta”, kertoo käsityöpajan ohjaaja Suvi Hakala
Keittiöpajalla työpajan asiakkaat harjoittelevat puolestaan peruskeittiötaitoja. Kuhunkin työtoimintaan asiakkaat jaetaan oman kiinnostuksen mukaan.
”Pääasia on, että täällä opitaan monia eri taitoja. Seuraavaksi olemme suunnitelleet savityöpajan ottamista toimintaan mukaan. Yritämme keksiä koko ajan uutta, josta asiakkaat saisivat uusia työelämän taitoja ja sitä kautta oman ammattialan”, sanoo yksilövalmentaja Mira Sainila.
Puupuoli on edelleen vahva osa Oulaisten työpajan toimintaa. Pajalla entisöidään huonekaluja ja tehdään pienimuotoista uudisrakentamista kuten robotti-imureiden autotalleja ja roskiskatoksia.
”Asiakkaat tekevät tilauksen ja me pyrimme sen toteuttamaan. Meillä on nyt taitavia tekijöitä, joten melkein mikä vaan voi onnistua”, kehuu Mira Sainila.
Jani Haaviston mukaan työpajoilla on merkittävä rooli pitkään työelämästä sivussa olleiden ihmisten kuntouttamisprosessissa.
”Pitkään työelämästä sivussa olleilla voi olla muun muassa niin psyykkistä, fyysistä kuin sosiaalisista syistä johtuvaa työkyvyn alenemista. Työpajan tehtävänä on kuntouttaa ihminen, jotta hän voi palata takaisin työmarkkinoille tai hankkia opiskelupaikan”.

Elektroniikkapurkupajalle tulee purettavaksi tavaraa niin yksityisiltä ihmisiltä kuin julkiselta puolelta.
Takaisin Jutut -sivulle