Unohtaako Oulainen keskustan alakoululaiset?

Juho Oksan koulun Pihapiiri ja rehtori ottavat kirjoituksessa kantaa uuden päiväkodin rakentamiseen.

Olemme tyrmistyneitä siitä, että Oulaisten kaupunki pohtii uuden varhaiskasvatusyksikön rakentamista Juho Oksan koulun alueelle.

Koemme, että vaihtoehto on ristiriidassa kaupungin strategian kanssa, jonka mukaan paikkakunnallamme panostetaan lasten ja perheiden hyvinvointiin. Mielestämme kyseisessä suunnitelmassa unohtuvat sekä alakoulu- että varhaiskasvatusikäisten lasten hyvinvointi ja turvallisuus.

Kaupungin tekemä ”Oulaisten uuden varhaiskasvatusyksikön rakentamisen tarveselvitys” kertoo, että varhaiskasvatusikäiset lapset tarvitsevat kehittävän, oppimista edistävän sekä terveellisen ja turvallisen ympäristön, jossa huomioidaan muun muassa ikäryhmän kehitys ja muut edellytykset. Lisäksi toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava turvallisia ja asianmukaisia.

Kuvaus on varmasti jokaisen oulaistelaisen helppo allekirjoittaa, mutta miten käy näiden varsin ylevien periaatteiden, jos yritämme yhdistää 1–12-vuotiaiden lasten tarpeet yhdessä ympäristössä? Onko koululaisille suunniteltu ja mitoitettu oppimisympäristö oikea paikka varhaiskasvatusikäisille lapsille?

Me pelkäämme, että lopputuloksesta kärsivät lapset – juuri ne, joiden olosuhteita ja edellytyksiä kaupunkimme parhaillaan haluaa kehittää. Älkää käsittäkö väärin: Olemme tyytyväisiä ja innoissamme siitä, että Oulainen suunnittelee uutta varhaiskasvatusyksikköä. Moni meistä vanhemmista olisi kaivannut tämänkaltaisia suunnitelmia jo vuosia sitten, kun omat lapsemme aukaisivat ensimmäistä kertaa päiväkodin oven.

Oulaisten kaupungin tarveselvityksessä korostetaan ”Uudisrakennus Juho Oksan yhteyteen” -vaihtoehdon etuina maa-alueen erinomaista sijaintia ja mahdollisuutta käyttää Juho Oksan koulun tiloja. Koulun ja osuuspankin välinen alue voi olla sijainniltaan erinomainen, mutta Juho Oksan tilojen, kuten liikunta- ja piha-alueiden sekä keittiön, yhteiskäyttö on sula mahdottomuus.

Mielestämme suunnitelmassa on useita heikkouksia, joita ei selvityksessä selkeästi mainita – tai joita moni koulun arjesta irrallaan oleva kuntalainen ei tule edes ajatelleeksi. Juho Oksan koulun liikuntasalissa ei ole nimittäin tyhjäkäyntiä, piha-alueen sorakentistä ei voi nipistää, ja ruokasalin tilat tai lounasajat eivät jousta nykyistä enempää. Huolestuttavinta on, että heikkoutena ei nähdä mahdollisten synergiaetujen vaikutusta lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Koulun liikuntasali on jo jatkuvassa käytössä, sillä se on varattu arkisin alakoululaisille kello 8–15 sisäliikuntatunteja varten. Sali on jaettu puoliksi, ja siellä liikkuu seitsemän tunnin ajan yhtäaikaisesti kaksi eri ryhmää, koska muutoin kaikkien koululaisten liikuntatunnit eivät mahdu kouluviikolle. Jos salin käyttäjiksi tulevat lisäksi uuden varhaiskasvatusyksikön lapset, mikä koululaisryhmä tai ikäluokka joustaa omasta oikeudestaan liikkua?

Ulkopuolisen silmin voi näyttää, että Juho Oksan koulun alueella on tyhjää sorakenttää, niin sanottua joutomaata, jonka arvo ja hyöty menee tällä hetkellä hukkaan. Voimme kuitenkin kertoa, että näin ei ole. Koulun koko piha-alue on oppilaiden jatkuvassa käytössä sekä väli- että liikuntatunneilla. Pallokentällä ja jalkapalloareenalla puretaan energiaa tuntien välissä ja opetellaan eri ulkoliikuntalajeja ympäri vuoden.

Käsittääksemme Juho Oksan koulun yhteyteen rakennettava varhaiskasvatusyksikkö ja sen tarvitsema piha-alue veisivät merkittävän osan koululaisten käytössä olevasta ja tarvitsemasta piha-alueesta. Jos uudisrakennus toteutettaisiin koulun ja osuuspankin väliseen tilaan, veisi se vähintään alakoululaisten pallokentän. Todellisena uhkana on myös menettää kokonaan jalkapalloareena.

Sopu sijaa antaa, joku saattaa sanoa. Yleensä näin onkin, mutta pallokentällä esimerkiksi pelataan jalka- ja pesäpalloa, juostaan, hypätään pituutta, heitetään frisbeekiekkoja ja hiihdetään. Jos koululaiset eivät pääse pallokentälle tai areenalle, missä he harjoittelevat uusia taitoja? Koulun piha-alueen keskellä, kiipeilytelineiden välissä? Miten käy eri-ikäisten koululaisten turvallisuuden, kun koulun pienimmät ja isoimmat jakavat yhdessä entistä pienemmän tilan? Sallikaa pieni kärjistys: kenen päähän pallo saa osua?

Entäpä sitten Juho Oksan koulun uusitut leikkialueet? Pihalle asennetut telineet ja välineet on mitoitettu alakoululaisille. Tiedämme toki, että monet muutkin ikäryhmät liikkuvat pihalla iltaisin ja viikonloppuisin, emmekä halua kyseenalaistaa tätä liikkumisen iloa, sillä se kuuluu jokaiselle.

Toivomme kuitenkin, että pohtisimme yhdessä lasten turvallisuutta. Kuinka moni vanhempi on valmis ottamaan tietoisen riskin siitä, että oma varhaiskasvatusikäinen lapsi kiipeilee koululaisten laitteissa ja välineissä ilman huoltajan henkilökohtaista valvontaa ja huolenpitoa? Meidän kokemuksemme mukaan parivuotiaat lapset tippuvat helposti isommille suunnatuista pihalaitteista ja -välineistä. Näin ollen uuden varhaiskasvatusyksikön ympärille pitäisi mitoittaa pienille lapsille oma turvallinen, tarkoituksenmukainen ja aidattu piha-alue, mutta keneltä ne neliömetrit napattaisiin? Alakoululaisilta?

Yhteisen ruokalan järjestelytkään eivät ole läpihuutojuttu. Juho Oksan koulun ruokasalissa tarjoillaan arkisin lounasta kello 10.30–12.15. Ruokailussa ei ole yhtään ylimääräistä tilaa, joten kun yksi luokka on ateriansa syönyt, toinen tulee saman tien tilalle. Vaikka aikaikkuna varhaiskasvatusikäisille lapsille löytyisi ja jokin ikäryhmä söisi myöhäisen kello 13 lounaan, joustaisivatko tilat?

Meidän mielestämme on mahdoton ajatus, että pienet lapset ruokailisivat aikuisille mitoitetuissa pöydissä tai tuoleissa. Valitettavasti myös koulun seinät tulevat tässä vastaan: Ruokalaan ei mahdu lisäkalusteita, ei edes varhaiskasvatusikäisille mitoitettuja. Koululla ei ole myöskään tyhjää tilaa, jonne ruokasalin lisäsiiven voisi rakentaa.

Entäpä sitten kasvavat liikennemäärät ja tarvittavat lisäparkkipaikat? Juho Oksan koulun läheisyydessä ja piha-alueella käy melkoinen vilske, kun vanhemmat tuovat ja hakevat lapsiaan. Osuuspankin puolen tila on jo nyt ahdas, ja vaaratilanteita syntyy helposti. Myös lukion puoleinen tie on ruuhka-aikoina vilkkaasti liikennöity, ja samassa jonossa kulkevat niin taksit, henkilöautot, pyöräilijät, jalankulkijat kuin mopot ja skootteritkin. Niin lasten vanhemmat kuin henkilökuntakin tarvitsevat pysäköintitilaa. Tämä tarkoittaisi riittävän suurta parkkipaikkaa, jossa varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten lasten vienti- ja hakutilanteet voitaisiin hoitaa sujuvasti ja turvallisesti. Lisäksi logistiikan, kuten huoltoliikenteen ja jakeluautojen, järjestelyt vaativat tilaa.

Nyt käsi sydämelle: Kuinka monen mielestä Juho Oksan koulun piha-alue edes riittää kaikkeen edellä kuvattuun? Kuinka moni huolestuu lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta?

Oulaisten kaupungin selvityksen mukaan ”toimiva ja laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa oleellisesti asukkaiden tyytyväisyyteen”. Mielestämme sama ajatus toimii myös perusopetuksessa. Emme kai halua unohtaa keskustan alakoululaisia? Vaikuttaahan myös toimiva ja laadukas perusopetus oleellisesti meidän oulaistelaisten tyytyväisyyteen.

Juho Oksan koulun Pihapiiri
koulun ja kodin välinen yhteistyöryhmä

Jarmo Mäkinen
Juho Oksan koulun rehtori

Takaisin Jutut -sivulle