Valtuuston kuulumiset: Kodista on tullut vahva elämän keskipiste

Arkemme on mennyt lyhyessä ajassa uusiksi. Muutama viikko sitten uutisoitiin Covid-19 virustartunnan uusista tautipesäkkeistä Pohjois-Italiassa, Espanjassa ja myös Keski-Euroopan hiihtokeskusten alueella. Talvilomiltaan kotimaahan palailevat joutuivat tahtomattaan, tietämättään alttiiksi mahdolliselle virukselle, huolena kantaako virusta oireettomana.
Nyt tiedämme enemmän; toimet ihmisten suojelemiseksi ja pandemian rajoittamiseksi rajoittavat arkeamme, oikeus elämään ja terveyteen menee nyt kaiken muun edelle. Valtiovallan rajoittamistoimet liikkumisen suhteen ovat tarkoituksenmukaiset, jotta pandemian eteneminen pystytään hallitsemaan ja hoitopaikkoja tarvitseville on riittävästi.

Kaupungin järjestämien palveluiden tuottaminen valtiovallan ohjeistamalla tavalla on aiheuttanut isoja muutoksia niin kaupungin kuin yksityisten yrittäjienkin toimintoihin: koulut, kirjasto, uimahalli, ravintolat ja kahvilat ovat suljettuja. Kaikki suunnitellut tapahtumat, yhdistysten kokoontumiset ja kokoukset, joukkuelajit ja kaikki yleiset tilaisuudet on peruttu. Kaikkien tulee mahdollisuuksien mukaan välttää kontakteja ja pysytellä kotona. Työpaikoilla on siirrytty etätöihin tai järjestelty työtehtäviä siten, että ne pystytään turvallisesti hoitamaan. Myöskään lomautuksilta ei ole vältytty, eikä kaupunkikaan valitettavasti tee tässä poikkeusta. Rajoitustoimien seurauksena suljettujen toimipisteiden ja työtehtävissä tapahtuvien muutosten vuoksi Oulaisten kaupunki on aloittanut neuvottelut koko henkilöstöä koskevista lomautuksista. Ellei korvaavaa työtä ole tarjota tai siirtomahdollisuutta toisiin tehtäviin voida toteuttaa, on lomautus maksimissaan 90 päivää. Toivotaan, että mahdolliset lomautukset jäävät lyhytaikaisiksi ja tilanne palautuu normaaliksi mahdollisimman pian.

Eri hallinnonaloilla työtehtäviä suoritetaan mahdollisuuksien mukaan etätyönä, opetus on siirtynyt pääosin verkkoon ja etäopiskeluun kotona. Tämä on aiheuttanut ison haasteen opettajille opetuksen järjestämisessä ja perheissä, jotka kantavat nyt vastuuta lasten opiskelusta kotioloissa. Haasteita tuottaa varmasti myös oppilaiden arviointi ja miten tämä vaikuttaa valmistumiseen, pääsykokeisiin, jatko-opintoihin jne. Paljon on tehtävää ja mietittävää toimintojen uudelleen järjestelyissä myös muissa hallintokunnissa, mutta ankarimmin se tällä hetkellä rasittaa perusturvaa ja sivistyspuolta.

Päätöksenteko kaupungin luottamustoimissa jatkuu kaikissa lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja eri toimielimissä. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti tästä eteenpäin verkossa. Vaikka tätä kirjoittaessa ei meillä ole todettu vielä yhtään tartuntaa, on poikkeustila ja varautuminen epidemian tuloon aiheuttanut jo nyt paljon työtä ja suunnittelua kaikissa hallintokunnissa.

Terveydenhuollon henkilöstön osaaminen ja voimavarat ovat pandemian hoidossa äärimmäisen tärkeät. Helpotetaan heidän työtään noudattamalla annettuja ohjeita ja huolehditaan riskiryhmiin kuuluvista läheisistä asioimalla heidän puolestaan, pitämällä puhelimitse yhteyttä ja ohjaamalla tarvittaessa avun piiriin. On ollut hienoa huomata, kuinka moni yksityinen, yhdistys ja seura on aktivoitunut ja tarjonnut apua karanteenissa olevien auttamiseksi. Yrittäjät ovat sponsoroineet tietokoneita laitoksiin, jotta omaiset voivat olla sitä kautta yhteydessä läheisiinsä jne. Tämä kriisi koskettaa meitä kaikkia. Perheissä on huoli terveydestä, toimeentulosta ja kauempana asuvista läheisistä. Liikkumis- ja kokoontumisrajoitteiden myötä kotona oloaikaa on nyt runsain mitoin. Tämä antaa mahdollisuuden perheiden yhdessä tekemiseen, vaikkapa retkeilyyn lähiluonnossa, ruuanlaittoon ja leipomiseen.

Osalla yrityksiä liiketoiminta loppui välittömästi rajoitustoimien tultua voimaan ja osalle vaikutukset näkyvät viiveellä. Valtion toimesta on pikaisella aikataululla valmisteltu erilaisia tukimuotoja, jotka auttavat osaltaan yrityksiä selviämään tämän akuutin vaiheen yli. Näitä tukitoimia tarvitaan varmasti lisää mikäli tämä poikkeustilanne jatkuu pidempään.

Jo nyt kriisin alkuvaiheessa on käynyt selväksi, että tämä tulee kurittamaan myös kuntien taloutta ja tämän vaikutukset taloudessa jatkuvat pitkään pandemian jälkeenkin. Tässä hetkessä tärkeintä on huolehtia ihmisten terveydestä ja tarvittavan hoitokapasiteetin riittävyydestä, kun sitä tullaan tarvitsemaan. Kaikkien rajoitustoimien päämääränä on selviytyä tästä mahdollisimman pienin inhimillisin ja taloudellisin menetyksin. Tätä me kaikki toivomme ja yhdessä me tästä selviämme.
Kriisin keskellä meitä turvaa pitkälle korkea ruoantuotannon omavaraisuusaste. Kotimaisen maatalouden arvon ymmärtää tässä hetkessä. Pidetään siitä hyvä huoli myös tulevaisuudessa.

Voimia ja jaksamista jokaiseen kotiin. Nyt on aika yhteisöllisyydelle ja toisistamme välittämiselle. Luonto tarjoaa nyt parasta kevättään; nautitaan auringonnousuista ja -laskuista kaikissa väreissään.
Hyvää pääsiäisen aikaa ja kevättä kaikille!

 

Marita Toiviainen
kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Takaisin Jutut -sivulle