Valtuutettujen kannanotto: Oulaskankaan sairaalan päivystystoimintaa koskettavat linjaukset tulee perua

Oulaskankaan sairaala tarjoaa sairaanhoidon palveluja suurelle osalle Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaista. Sairaala on merkittävä kirurginen yksikkö, jossa tehdään yli 3000 leikkausta vuosittain. THL:n tietojen mukaan vuonna 2022 Oulaskankaalla oli enemmän tekonivelkirurgiaa kuin Oulussa. Oulaskankaan kirurginen toiminta on koko maan osalta 7. sijalla. Lisäksi Oulaisista löytyy vajaa 600 sote-alan koulutuspaikkaa. Opiskelijat tarvitsevat harjoittelupaikkoja ja monipuolinen sote-työpaikkojen tarjonta palvelee myös alan koulutuskokonaisuutta.

Alueen ihmiset saavat Oulaskankaan sairaalasta hoitoa ja kiireellistä apua kohtuullisten etäisyyksien päässä kodistaan. Niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon päivystystoiminnalla on merkittävä tehtävä alueen ihmisten palveluiden ja potilasturvallisuuden näkökulmasta. Tästä syystä kehysriihen linjaukset ovat perusteettomia, eikä niitä tule toteuttaa ilman laajaa vaikutusten arviointia. Hyvinvointialueilla tulee jatkossakin olla oma päätösvalta palvelutasosta ja -verkosta.

Sote-uudistuksen tavoitteena on luoda tasa-arvoisempi palvelujen saatavuus ja vähentää ihmisten välisiä terveys- ja hyvinvointieroja (www.stm.fi) Tästä huolimatta Petteri Orpon hallitus on linjannut kehysriihessään merkittäviä muutoksia sairaalatoiminnan palvelutasoon ja -verkkoon. Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tiedotteessaan (16.4.2024), että muutoksia päätettiin tehdä perusterveydenhuollon yöpäivystyksiin ja tiettyjen sairaaloiden erikoissairaanhoitoon. Hallituksen linjauksien tavoitteena on tasapainottaa julkisia menoja ja vastata terveydenhuollon henkilöstöpulaan. Oulaisten päättäjien näkemyksien mukaan, sairaalapalveluiden karsiminen, palvelutason laskeminen ja päivystystoiminnan keskittäminen ovat ristiriidassa sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa.

Me Oulaisten kaupungin päättäjät haluamme kysyä, mihin ovat valtiovallalta unohtuneet palveluiden käyttäjät eli kansalaiset? Onko alueemme sairaaloiden päätehtävä julkisten menojen tasapainottaminen? Esitämme syvän huolemme kehysriihen linjauksien vaikutuksista alueemme ihmisiin. Linjaukset tulevat heikentämään alueemme perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden saavutettavuutta. Erityisesti ympärivuorokautisen päivystyksen loppuminen Raahessa ja Oulaisissa vaarantaa oleellisesti potilasturvallisuutta ja pitkät etäisyydet voivat olla kohtalokkaita äkillisessä hoidon tarpeessa. Onko todellakin niin, että öiseen aikaan kiireellinen apu on saatavissa vain Oulussa ja Kokkolassa? Pitääkö pyhäjärvisen hakea kiireellinen hoito 160 kilometrin päästä? Jos Petteri Orpon hallitus on näin linjannut, tämä pitää perua.

Me päättäjät haluamme myös ihmetellä, miksi valtiovalta on ottanut hyvinvointialueille kuuluvaa päätöksentekovaltaa. Jokaisella hyvinvointialueella on omat organisaatiot ja vaaleilla valitut päättäjät. Heillä on varmasti paras tieto alueen ihmisten palvelutarpeista ja paras näkemys toimivimmista palveluverkkoratkaisuista. Alueemme päättäjille on tullut varsin selväksi, että hyvinvointialueille asetetut säästötavoitteet ovat tärkeitä. Säästöillä ei kuitenkaan saa romuttaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa eikä tätä saa tehdä kansalaisten kustannuksella.

Keskusta

Perussuomalaiset

Kristillisdemokraatit

Kokoomus

Sosialidemokraatit

Vasemmistoliitto

Takaisin Jutut -sivulle