Varhaiskasvatuksen entinen työntekijä haastoi Oulaisten kaupungin käräjille

Oulaistelainen entinen varhaiskasvatuksen työntekijä irtisanottiin tehtävästään vuonna 2018, kun hän oli ilmoittanut esimiehelleen muutaman lapsen epäasiallisesta kohtelusta.

Oulaisten kaupungin varhaiskasvatuksen palveluksessa työskennellyt Tanja Uusitalo on toimittanut Oulun käräjäoikeuden kautta haastehakemuksen Oulaisten kaupungille vuonna 2018 laittomasti tehdyn työsopimuspurun lainmukaisen käsittelyn laiminlyönneistä. Asia on tullut vireille käräjäoikeudessa 21.11.2022. Asiaa on käsitelty tätä ennen muun muassa Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ja hallinto-oikeudessa, Uusitalon mukaan etupäässä Oulaisten kaupungin viranhaltijoilta vastatoimena tehtyjen virheellisten, valheellisten ja puutteellisten lausumien pohjalta. Viimeisin hänen aluehallintovirastoon lähettämä vastine oli myös jätetty huomioimatta sieltä tulleissa vastauksissa. Uusitalon mukaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden vastauksessa laittomuudet tuotiin selkeästi esille, mutta asia jätettiin tutkimatta vedoten yksityisoikeudelliseen työsopimussuhteeseen.

Tanja Uusitalon mukaan asiaa on tuotu virheellisin ja valheellisin tiedoin esille myös Oulaisten sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle ja hänen kuulemisensa on laiminlyöty.

Käräjäoikeudelle lähettämässä lausumassaan nainen kertoo, että hänen työsopimuksensa oli purettu laittomasti ja ilman erittäin painavaa syytä (Työsopimuslaki 8 luku 1§). Uusitalo oli noudattanut varhaiskasvattajalle kuuluvaa ilmoitusvelvollisuutta ja ilmoittanut muutaman lapsen epäasiallisesta kohtelusta ja varhaiskasvatuksen laadun puutteista esihenkilölleen. Hän oli itse joutunut ilmoituksiensa vuoksi vastatoimien, syrjinnän ja mustamaalaamisen kohteeksi.

Uusitaloa oli ensin pyydetty irtisanoutumaan itse, jota hän oli ääneen ihmetellyt. Hän toteaa, että ei ollut toiminut velvoitteiden, ohjeistuksien tai lakien vastaisesti. Hänelle ei kerrottu syytä, miksi hänen tulisi irtisanoutua. Hänelle oli ensin todettu, että perusteluja ei tarvita. Joidenkin päivien päästä silloinen varhaiskasvatusjohtaja oli tullut hakemaan Uusitaloa yllättäen päiväkodin johtajan työhuoneeseen, jossa johtaja oli ilmoittanut vain tylysti haluavansa työpaikan avaimen heti ja sanonut, että hänen työsopimus on purettu. Uusitalo vaati saada perustelut purulle. Perusteet toimitettiin hänelle vasta myöhemmin postitse. Ennen perustelujen saapumista Uusitalo oli käynyt kaupungintalolla kertomassa laittomasta purusta ja siihen johtaneista tapahtumista.

Työsopimuksen purkaminen oli tapahtunut vastatoimena Uusitalon tekemille ilmoituksille. Naisen mukaan hän oli saanut aina hyvää ja arvostavaa palautetta muilta työpaikoiltaan, myös purun jälkeen.

Hän oli varhaiskasvatuksen opettajana työskennellessään toiminut arvojensa mukaisesti eli yhteistyötaitoisesti, kehitysmyönteisesti ja kaikkia arvostaen. Ammatillisuuteen kuuluu hänen mukaansa myös tarvittaessa puuttua rakentavasti lasten kehitystä uhkaaviin epäkohtiin. Tanja Uusitalo on toiminut yli parinkymmenen vuoden aikana hoito-, kasvatus- ja opetustehtävissä Oulaisissa sekä myös lähikunnissa samoissa tehtävissä. Lasten ja nuorten parissa tehtävä työ on hänelle kutsumusammatti.

Oulaisten kaupunki on vaatinut, että Uusitalon kanne hylätään ja hänet velvoitetaan korvaamaan Oulaisten kaupungin oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa viivästyskorkoineen.

Tanja Uusitalon tekemään kanteluun liittyvä välituomio annetaan kirjallisen valmistelun perusteella 26.5.2023.

Oulaisten kaupungilta kerrotaan, ettei sieltä haluta eikä voida kommentoida yksittäisen henkilön työsuhteeseen liittyviä yksityiskohtia julkisuudessa eikä myöskään käräjäoikeudessa olevaa keskeneräistä asiaa.

Takaisin Jutut -sivulle