Venäjä-pakotteet vaikuttavat myös oulaistelaisyrityksiin

Venäjän kaupan osuus Suomen viennistä oli ennen maaliskuuta 2022 noin viisi prosenttia.

Euroopan Unionin asettamat talouspakotteet aiheuttavat muutoksia suomalaisyritysten ja venäläisyritysten välisiin kauppasuhteisiin. Oulaisten kaupungin elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari kertoo, että Venäjän kaupan osuus Suomen viennistä oli ennen maaliskuuta 2022 noin viisi prosenttia. Hänen mukaansa nykyinen tilanne vaikuttaa negatiivisesti kaikkiin Venäjän kauppaa tekeviin yrityksiin.

”Oulaistelaisten yritysten suora Venäjän kauppa on ollut enemmän projektiluontoista muiden toimijoiden kautta, mutta suoriakin kauppoja on tehty. Pakotteet vaikuttavat kaikkeen kaupankäyntiin”.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on 10 000 yrityksen joukossa kauppakamarin mukaan noin 500 kansainvälistä kauppaa tekevää yritystä. Oulaisissa suoraa kansainvälistä kauppaa tekeviä yrityksiä, joko projektiluontoisesti tai jatkuvasti, on Soinsaaren tietojen mukaan noin puolet Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun keskiarvosta.

”Tietämykseni mukaan suoraan tai välillisesti Venäjän kauppaa tekee meillä puolet ulkomaan kauppaa tekevistä yrityksistä. Enemmän vaikutusta yrityksiin on raaka-aineiden hinnannousulla ja saatavuudella sekä epävarmuudella mitä näille tulevaisuudessa tapahtuu. Investointeja lykätään, koska koneiden ja laitteiden saatavuus ei ole varmaa ja esimerkiksi raaka-aineiden sekä rakennusmateriaalien kustannukset ovat nousseet joillakin tuotteilla rajusti”.

Jarmo Soinsaaren mukaan Oulaisten kaupunki kannustaa ja auttaa kaikkia oulaistelaisia yrityksiä, jotka haluavat kansainvälistyä ja joilla on tuotteet tai palvelut, joille löytyy markkinoita ulkomailta. Yrityksen kansainvälistyminen kannattaa suunnitella huolella, jos se on muuta kuin projektiluontoista, koska se vaatii taloudellisia- sekä henkilöstöresursseja.

”Aina kun yritys kasvaa, tuo se hyvää työllisyydelle ja taloudelle sekä elinvoimalle. Katsomme yhdessä yrityksen kanssa oikeat yhteistyökumppanit yhteistyöhön heidän kansainvälistymissuunnitelman toteuttamiseksi”.

Takaisin Jutut -sivulle