Ylilaskutusjutussa reilun kahden vuoden tuomiot

Ylivieskan käräjäoikeus teki perjantaina päätöksen Oulaisten kaupunkia koskeneessa ylilaskutusjutussa. Yrittäjä Jorma Kortesoja ja entinen kiinteistöpäällikkö Timo Junttila tuomittiin 2 vuoden ja 2 kuukauden vankeusrangaistuksiin. Syyttäjän esittämää 3 vuoden vankeusrangaistusta lievennettiin 10 kuukaudella ja huomiota kiinnitettiin myös syyteneuvottelumenettelyä koskeviin säännöksiin ja siihen, että sovintomahdollisuudet olivat estyneet virkamiehestä ja yrittäjästä riippumattomista syistä.

Käräjäoikeus tuli siihen tulokseen, että Oulaisten kaupungille tehty perusteeton ylilaskutus on ollut 1,3 miljoonaa euroa. Käräjäoikeuden mukaan molempien vastaajien tietoisuus on aina kattanut sen, että liiallisella laskutuksella saatava raha päätyy aina jomman kumman käyttöön. Tekijäkumppanuuden ja osallisuutensa petokseen kiistäneen Timo Junttilan katsottiin olleen Jorma Kortesojan tekijäkumppani petoksessa. Petoksella tavoiteltu hyöty ja sillä kaupungille aiheutunut vahinko eli 1,3 miljoonaa on ollut niin suuri, että pitkän ajan kestäneessä petoksessa on ollut kysymys törkeästä petoksesta.

Käräjäoikeus päätyi siihen, että Kortesojan Junttilalle suorittamia rahaluovutuksia ei vallinneessa tilanteessa voinut luontevasti pitää lahjuksena. Pikemminkin yrittäjän suoritukset virkamiehelle on nähtävissä petoksella hankittujen varojen käyttämisenä tai jakamisena. Sen sijaan virkamiehen menettelyä pidettiin virka-aseman väärinkäyttönä. Asiassa on ollut riidatonta, että laskujen maksamisen hyväksynyt tekninen johtaja Markku Ketonen ei ole ollut tietoinen Timo Junttilan ja Jorma Kortesojan tekemistä petoksista. Lausumillaan perusteilla käräjäoikeus hylkäsi syytteen tuottamuksellisesta virkarikoksesta Markku Ketosta kohtaan.

Takaisin Jutut -sivulle